Regionieuws IVN Drenthe| juni 2018

Eerste nationale slootjes onderzoek door kinderen

De slootjesdagen staan weer voor de deur. IVN afdelingen Assen, Eelde Paterswolde, Hoogeveen, Midden Drenthe, Norg, Peize, Roden en Zuidlaren staan komend weekend klaar om kinderen met hun (groot)ouders te laten ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is voor en door IVN (bestuurs)leden in de provincie Drenthe. Heb je onderwerpen of vragen die je graag met andere afdelingen in de provincie wilt delen, stuur je kopij dan naar j.boekhout@ivn.nl

Agenda 2018 IVN Drenthe

Hele maand juni - IVN Slootjesmaand
Vrijdag 14 september: Groen Drenthe Werkt!
Hele maand oktober - IVN Paddenstoelenmaand
Zaterdag 6 oktober: Landelijke Ledendag
Zaterdag 13 oktober: Inspiratiedag Kind & Natuur
(voorheen Scharrelkidsdag) 

Zaterdag 10 november: Regiodag Drenthe

Landelijke Raad

Zaterdag 2 juni 2018
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 15 december 2018

Overige data

27 oktober: Nacht van de Nacht
3 november: Natuurwerkdag

Vogelconcert

Hou je van vogels en klassieke muziek? Het Noord-Drents kamerorkest Divertimento, onder leiding van Kees van der Harst, geeft op 9 en 10 juni a.s. een concert met composities waarin vogels centraal staan, zoals “ On hearing the first cuckoo in spring” van Frederik Delius en “Scene with de Cranes” van Jean Sibelius voorafgegaan door een korte inleiding met PowerPoint presentatie over deze vogels door Kai Waterreus, IVN-KNNV Assen. De Natuurfotowerkgroep van IVN-KNNV Assen heeft gezorgd voor de bijbehorende foto’s.

Meer informatie op www.divertimento-drenthe.nl

Vrijwilligers en beroepskrachten bundelen hun krachten in dialoogsessies

Op woensdagavond 30 mei kwamen vrijwilligers en beroepskrachten in Orvelte samen om met elkaar te werken aan een toekomstbestendig en maatschappelijk verankerd IVN. Alle dialoogsessies resulteren na de zomer in een advies aan de LR.

Vanuit de Drentse afdelingen waren Jaap van Roon (IVN Assen), Harm Assies (IVN Zuidlaren), Kees Langeveld (IVN Vries) en Grietje Loof (IVN Hoogeveen) aanwezig. Er is veel aangedragen en de reacties waren zeer positief. Men vond het de moeite waard om hier tijd voor vrij te maken.

Opvallend is dat er unaniem behoefte is aan meer samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers, maar we moeten ook de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven, scholen en andere natuurorganisaties. Onze activiteiten kunnen we meer richten op inhoud (mens en natuur), laagdrempelig (iedereen mag meedoen) en korte (in de drukke agenda's) inpasbare activiteiten gericht op concrete effecten voor versterking van natuur, landschap en biodiversiteit in Nederland. Ook kwam naar voren dat we meer kunnen inspelen op de behoefte van mensen (themagericht en kortdurend vrijwilligerswerk).

Dat vergt een andere organisatie dan we nu zijn. En hoe we die transitie maken? In ieder geval samen.

Wie zet jij in het zonnetje?

De Landelijke IVN Ledendag vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in Nijmegen.

Een mooie dag om IVN leden in het zonnetje te zetten. We reiken daarvoor een tweetal vrijwilligersprijzen uit.

  • De IVN Scharrelkidsprijs – een oorkonde en een bedrag van € 750 - is bedoeld voor het leukste initiatief binnen een IVN-afdeling of werkgroep om kinderen of jongeren en natuur dichter bij elkaar te brengen.
  • De IVN Innovatieprijs – een oorkonde en € 1000 - is voor de meest vernieuwende activiteit binnen IVN op het gebied van natuureducatie in het algemeen

Ben jij degene of ken je iemand die de IVN Scharrelkidsprijs heeft verdiend of heb je binnen de IVN afdeling een vernieuwende activiteit ontwikkeld? Stuur dan jouw nominatie in via vrijwilligersprijzen.

Aanmelden voor de IVN Ledendag is al mogelijk en kan tot uiterlijk donderdag 20 september 2018. Meer info is te vinden op ivn.nl/ledendag. Bekijk het programma of meld je direct aan!

Lifestyle Event in het Wilhelmina ziekenhuis Assen

Patiëntenorganisaties Harteraad (van mensen met hart en vaataandoeningen), Diabetes Vereniging Nederland en IVN hebben op 9 april een Lifestyle Event georganiseerd in het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Deelnemers konden kiezen uit verschillende workshops en er waren verschillende partijen aanwezig met informatie op dit thema. IVN was aanwezig met informatie én bezoekers konden deelnemen aan de wandelingen door het Asserbos o.l.v. gidsen van IVN KNNV Assen.

Reacties van de deelnemers:

  • ‘ fijn gesprek gehad met een ‘andere’ diabetesverpleegkundige’
  •  ‘Ik heb het als zeer prettig ervaren, ontvangst presentatie- eten en wandeling waren afwisselend en goed van tijdsduur’
  • ‘Voeding meer betrekking op diabetes, nu vrij algemeen’

We kijken terug op een geslaagd event op een bijzondere locatie (ziekenhuis), maar wel een plek waar de verbinding tussen natuur en gezondheid goed tot zijn recht komt.

Eerste nationale slootjes onderzoek door kinderen

In het weekend van 8 t/m 10 juni staan maar liefst 8 IVN afdelingen in Drenthe klaar met schepnetjes en zoekkaarten om samen met kinderen en hun (groot)ouders het leven in de sloot te onderzoeken. Het hele weekend staat bomvol met slootjesactiviteiten en kinderen kunnen bij de verschillende afdelingen terecht. Kijk voor meer informatie en locaties op de website van IVN.

Nieuw dit jaar is het eerste landelijke Citizen Science slootjesonderzoek tijdens de slootjesdagen. Kinderen en volwassenen onderzoeken de kwaliteit van het water. Na afloop voeren de jonge wetenschappers de resultaten in en kunnne dan gelijk zien hoe het met hun slootje is gesteld.

Alle informatie over de slootjesdagen is te vinden op ivn.nl/slootjesdagen

Nederland Zoemt-cursussen voor vrijwilligers

Wil jij de wilde bijen in Nederland helpen? Maak dan je eigen tuin of buurt bijenvriendelijk! Hoe je dat aanpakt leer je in de korte cursus ‘Laat jouw buurt zoemen. Bijenvriendelijk tuin- en groenonderhoud’.

In elke provincie vindt dit najaar een cursus plaats en is bedoeld voor alle groene vrijwilligers in Nederland. In de cursus leer je welke planten geschikt zijn voor wilde bijen en hoe je nestgelegenheid creëert voor verschillende soorten bijen. Ook krijg je tips over succesvol samenwerken met de gemeente en met andere vrijwilligers, voor als je aan de slag wilt in de buurt.

De cursus in Drenthe start op zaterdag 22 september 2018 met een excursie o.l.v. de imkervereniging De Eendracht. De twee lesavonden zijn op dinsdagavond 25 september en dinsdagvond 9 oktober 2018 in het ‘Struunhuus’ in Hoogeveen. In het voorjaar van 2019 wordt de cursus afgesloten met een excursie.

Deelname kost slechts € 35,- (incl. cursusreader) door de subsidie vanuit het project Nederland Zoemt, waaraan IVN deelneemt. Inschrijven kan via www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-buurt-zoemen.

Meer informatie over het project Nederland zoemt!

Werk je bij een gemeente of ken je iemand die bij een gemeente werkt? Er is ook een cursus voor gemeenten: www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-gemeente-zoemen

Gezamenlijke activiteit ‘zoeken naar vleermuizen’

Zoals bekend kunnen IVN afdelingen in Drenthe via de afdeling van dienst een subsidie indienen voor een bijdrage tot 1000,--

IVN Peize heeft vorig jaar een aanvraag ingediend en zijn nu de gelukkige bezitter van een batdetector. Er worden deze zomer vleermuisexcursies georganiseerd in samenwerking met de andere betrokken IVN afdelingen én is een leuke manier om met andere IVN afdelingen samen te werken. 

De afdeling van dienst is dit jaar IVN Roden en subsidieaanvragen kunnen afdelingen indienen bij via ivn.roden@gmail.com.

Een van de voorwaarden voor een subsidieaanvraag is dat de activiteit gemeentegrensoverschrijdend is en inwoners uit meerdere gemeenten kunnen meedoen.

Natuurkieken, maar dan anders….

Tijdens de Slootjesdag op 10 juni a.s.biedt IVN Hoogeveen voor geïnteresseerden een workshop natuurfotografie aan. De workshop staat onder begeleiding van Natuurkieker Coby, bekend van onder andere http://www.natuurkieker.nl/nl/ en RTV Drenthe met het programma Roeg.

Coby neemt je mee de natuur in om te leren kijken en om te beleven. Een natuurfoto maken kan iedereen maar een natuurfoto maken met een verhaal, dat leer je tijdens deze workshop.

Het is niet nodig om een dure camera aan te schaffen; iedere camera is geschikt. Met een paar eenvoudige tips is een prachtige foto te maken.

Natuur beleven, bekijken en vastleggen!

Meer informatie op de website van IVN Hoogeveen

De reeënwissel

Overal in het Lheebroekerzand zijn sporen van reeën en andere dieren te zien. Er zijn wissels (paadjes die dieren vaak gebruiken), maar ook andere sporen als prenten, vraatsporen en keutels. In de schemering zijn reeën vaak goed te spotten.

Ga mee met de IVN gidsen van IVN Westerveld op een van de avondexcursies.

De data van de avondexcursies zijn op: vrijdagavond 15, 22 en 29 juni 2018 en op 6 en13 juli 2018. Kijk voor meer informatie op de website van IVN Westerveld.

Akkernatuur

IVN Zuidlaren organiseert op woensdagavond 13 juni a.s. een excursie naar boerderij Kloosterplaats in Muntendam. Op hun akkerbouwbedrijf van 70 hectare zetten Peter Harry Mulder en zijn partner Eline Ringelberg zich actief in voor akkernatuur en voor een goede boer-burger relatie. Zij hebben de werkgroep Boerenbuitengebied opgericht waarin vrijwilligers helpen de akkerranden, wintervoedselveldjes, bloemenranden en vogelakkers natuurlijk te beheren. Meer weten?

Wilde bijen in Aa en Hunze

Veel IVN afdelingen zetten zich in voor de wilde bijen, want wereldwijd gaat het slecht met bijen. Er zijn minder wilde bijen en hele bijenvolkeren sterven af. Dit heeft o.a. grote gevolgen voor het bestuiven van onze landbouwgewassen. IVN Aa en Hunze heeft Anne Jan Loonstra uitgenodigd om een lezing te geven over de wilde bijen in Nederland. Anne Jan Loonstra bestudeert al meer dan 15 jaar wilde bijen en is medeauteur van het standaardwerk “De Nederlandse Bijen” dat in 2012 is verschenen.

Tijdens de lezing hebben we uitgebreid kennisgemaakt met de wilde bijen, hun biologie, levensbehoeften en verbondenheid met het landschap en over alle bedreigingen die er voor deze dieren bestaan. Vervolgens is Anne Jan ingegaan op het beheer en de inrichting van het landschap, ook van onze eigen tuin, om wilde bijen te helpen door rekening te houden met hun levensbehoeften. Wil je ook Anne Jan Loonstra uitnodigen voor een lezing? Neem dan contact op met IVN Aa en Hunze.

‘Zet de berm in bloei voor de bij’

Velen van jullie hebben vorig jaar het symposium ‘Bijen bermen en biodiversiteit’ van IVN Westerveld  bezocht. Het symposium was voor de deelnemers én IVN Westerveld een enorme happening en het hoogtepunt van het jaar, maar heeft bovenal geleid tot een jaar vol acties voor de bij vanuit de overheid, IVN afdelingen en andere groene organisaties. N.a.v. dit symposium heeft IVN Westerveld een boek geschreven ‘Zet de berm in bloei voor de bij’. Het is een praktische handleiding geworden voor de organisatie en uitvoering van bijenvriendelijk bermbeheer.

IVN Westerveld deelt aan de deelnemers van het symposium dit boek gratis aan. Wil je graag een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail aan Ans Lutgerink, secretaris IVN Westerveld,
E. info@ivn-westerveld.nl. Vergeet hierbij niet 
naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden. 

 

Bijen