Regionieuws IVN Drenthe | juli 2017

Regionieuws IVN Drenthe  | juli 2017

Voor de meesten is de zomervakantie al begonnen en voor anderen is de zomervakantie in zicht. Kortom een mooi moment om even op adem te komen van de vele activiteiten die IVN'ers allemaal organiseren. Maar na de zomervakantie staat de agenda weer bol van de activiteiten. In deze nieuwsbrief zetten we een aantal van deze activiteiten op een rijtje.

Een fijne zomer!  

Deze regionale nieuwsbrief is voor en door IVN (bestuurs)leden in de provincie Drenthe met meer specifiek nieuws vanuit de provincie en het afdelingswerk.

Heb je onderwerpen of vragen die je graag met andere afdelingen in de provincie wilt delen of heb je ander nieuws, stuur je kopij dan vóór 8 september naar j.boekhout@ivn.nl

Marit en Jolanda

Belangrijke data
Agenda 2017 IVN Drenthe
8 september 2017: Groen Drenthe Werkt
16 september 2017: Regiodag Drenthe ('s middags voor álle IVN leden in Drenthe) 
30 september 2017: Scharrelkids Inspiratie-dag Noord
Oktober: IVN Paddenstoelenmaand

Landelijke Raad:
Zaterdag 7 oktober 2017
Zaterdag 16 december 2017

Overige data 2017:
9 en 10 september: Monumentendagen
10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
28 oktober: Nacht van de nacht
4 november: Natuurwerkdag

Groen Drenthe werkt - vrijdag 8 september

Honderden mensen die zich vrijwillig samen inspannen voor de Drentse natuur: zo vanzelfsprekend en toch zo bijzonder! Om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten, nodigen we je graag uit voor de inspiratiemiddag ‘Groen Drenthe Werkt’ op vrijdag 8 september vanaf 14.30 uur bij het Boomkroonpad in Drouwen. Een middag vol inspirerende workshops, leuke sprekers en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Het thema van deze vierde inspiratiemiddag is ‘Hoe warm wordt Drenthe?’ De zes grote natuurorganisaties geven workshops, presentaties en excursies rond klimaatverandering. Meer lezen...

Jongeren voor natuur

Woeste Land en Natuur en Milieu Overijssel organiseren op donderdagavond 14 september een workshop Jongeren voor natuur. In deze workshop ligt de focus op wat jongeren boeit in de natuur en wat zij leuke natuuractiviteiten vinden. De belangrijkste kernwoorden zijn: spannend, competitief, actief en leerzaam.
Locatie: het kantoor van Natuur en Milieu Overijssel in Zwolle (Assendorperdijk 3). Meer weten?  

Inspiratiemiddag Natuur & Gezondheid

Een inspirerende en interactieve middag voor groene vrijwilligers uit Drenthe [en omgeving] die zich bezig (willen gaan) houden met natuurbeleving voor ouderen, binnen of buiten de zorginstelling.

Op zaterdagmiddag 16 september wordt - als onderdeel van IVN Regiodag Drenthe - een inspiratiemiddag Natuur & Gezondheid georganiseerd m.m.v. IVN Vries. Voor wie wil, start de inspiratiemiddag met een heerlijke biologische lunch. Vervolgens worden er vier workshops aangeboden die passen binnen het thema Natuur & Gezondheid. Je neemt deel aan één workshop naar keuze. In iedere workshop staan natuuractiviteiten centraal, die toegespitst zijn op inzet voor de doelgroepen ‘ouderen’ en mensen voor wie de natuur minder toegankelijk is geworden. Lees meer.....

Exoten- wel of niet welkom? 

Het Platform Natuuronderzoek Drenthe organiseert op 28 september a.s. een themadag over invasieve exoten op het provinciehuis in Assen.

Exoten, niet-inheemse planten die zich hier volop ontwikkelen, worden steeds vaker als overlast ervaren. Maar wanneer is een exoot invasief en vormen ze echt een probleem? Wanneer gaan we over tot bestrijden? En heeft bestrijding eigenlijk wel zin? Wat bepaalt onze keuze om al dan niet te bestrijden: de wet, ecologie, economie, emoties? Welke afweging maakt de Europese Unie?

Het platform wil beleidsmakers en beheerders een handreiking bieden hoe om te gaan met exoten. Uitwisseling van ervaringen met de bestrijding van exoten vormt een belangrijk onderdeel van het programma. De themadag draait om bewustwording en samenwerking. Lees meer...
Kijk op www.provincie.drenthe.nl/exoten voor het aanmeldformulier.

IVN Scharrelkidsdag op zaterdag 30 september a.s.

Een praktische en inspirerende dag voor alle groene vrijwilligers uit
Fryslân, Groningen en Drenthe die zich bezig (willen gaan) houden met
natuureducatie en natuurbeleving, gericht op jeugd en jongeren.

De dag start met een viertal interactieve workshops, waarin jij je gaat verdiepen in één leeftijdsgroep naar keuze [0-4 jaar | 5-8 jaar | 9-12 jaar | 13-16 jaar]. We gaan interactief aan de slag met leeftijdskenmerken, voorbeelden van succesvolle activiteiten en tips voor begeleiders.

In het middagprogramma neem je deel aan één van de acht thema-workshops, waarin we aan de slag gaan met een activiteit. Doen, beleven en zelf ervaren; dat staat centraal!

Half augustus ontvang je de uitnodiging en wijze van aanmelden via de secretaris van jouw afdeling. Ontvang je de uitnodiging niet, houdt dan de website van IVN Groningen | IVN Drenthe | IVN Friesland in de gaten. 

Gezocht! Kandidaten voor de Gouden Mispel

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is op zoek naar kandidaten voor de Gouden Mispel. Deze prijs is gericht op bescherming en ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. 

De Gouden Mispel wordt elk jaar uitgereikt aan 3 personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. 

Voor 2017 is de organisatie op zoek naar  kandidaten die voor deze prijs in aanmerking komen. Ben je benieuwd naar de prijswinnaars van de voorgaande jaren of wil je een kandidaat voordragen? Meer informatie kun je hier downloaden.

De uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 14 december 2017.

Meedoen aan natuurcampagne Drenthe?

Marketing Drenthe werkt aan de Drentse natuurcampagne en vraagt of de IVN afdelingen hun activiteiten ook in de agenda van www.drenthe.nl willen zetten. Daarmee verschijnen ze ook in de agenda van bijvoorbeeld RTV Drenthe en andere agenda’s. De natuurcampagne is op 1 juli van start gegaan. Aan deze campagne werken Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap ook mee.

Natuur is belangrijke trekker voor een bezoek aan Drenthe.  
Marketing Drenthe zet een crossmediale campagne in met tv-spots op npo, een stevige online campagne, abri’s, spandoeken bij de natuurorganisaties en de communicatiemiddelen van de natuurorganisaties. Henk en Janetta Bos, de filmers van de waanzinnig mooie film Wilderniss in Drenthe, werken ook mee aan de t.v. spot.

Heb je dus een waanzinnige natuuractiviteit die echt de moeite waard is om uit te lichten, meld deze dan aan bij www.drenthe.nl. Natuurlijk is het ook de moeite waard een link naar de natuurcampagne op je homepage op te nemen.

Dag van de Duurzaamheid | 10 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 vindt voor de 9e keer de Dag van de Duurzaamheid plaats. IVN Drenthe nodigt u van harte uit hieraan mee te doen! Hoe? Door voorleesheld of -heldin te worden op een van de basisscholen in de gemeente en het gesprek aan te gaan over duurzaamheid met de generaties van de toekomst.

De Dag van de Duurzaamheid is een begrip aan het worden in Nederland. Met duizenden duurzame activiteiten, georganiseerd door particulieren, bedrijven maatschappelijke organisaties en overheden laten we in Nederland zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Kinderen denken hier graag over mee. Daarom start de Dag van de Duurzaamheid ook dit jaar met het voorlezen van een duurzaam verhaal.

IVN Drenthe nodigt u graag uit om mee te doen aan de Voorleesactie. Het thema van dit jaar is Voedsel.

Boek 'De wereld van Voedsel'
Speciaal voor de negende editie van de Voorleesactie verschijnt een nieuw boek over het thema voedsel. De verhalenbundel ‘De wereld van Voedsel’ is geschikt voor groep 1 t/m 8. Er zijn verhalen voor de onder-, midden- en bovenbouw.  Je kunt je aanmelden t/m 25 augustus bij Timanca Manak. E. t.manak@ivn.nl