Regionieuws IVN Drenthe| april 2018

De lente is in aantocht. Bomen kleuren frisgroen, de temperatuur wordt weer aangenaam en de terrasjes lopen weer vol. Maar waaraan kun je in de natuur nog meer zien dat het nieuwe seizoen zich aankondigt? IVN Norg start een cursus over de 4 seizoenen. In deze nieuwsbrief lees je er meer over. Deze nieuwsbrief is voor en door IVN (bestuurs)leden in de provincie Drenthe. Heb je onderwerpen of vragen die je graag met andere afdelingen in de provincie wilt delen, stuur je kopij dan naar j.boekhout@ivn.nl

Agenda 2018 IVN Drenthe

Woensdag 30 mei - Dialoogtraject IVN vrijwiligers en beroepskrachten
Hele maand juni - IVN Slootjesmaand
Vrijdag 14 september: Groen Drenthe Werkt!
Hele maand oktober - IVN Paddenstoelenmaand
Zaterdag 6 oktober: Landelijke Ledendag
Zaterdag 13 oktober: Scharrelkids Inspiratiedag 2.0
Zaterdag 10 november: Regiodag Drenthe

Landelijke Raad

Zaterdag 2 juni 2018
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 15 december 2018

Overige data

21 en 22 april - Nationale Bijentelling
24 mei - regiotour Duurzame Aarde
27 oktober: Nacht van de Nacht
3 november: Natuurwerkdag

In deze nieuwsbrief:

Groen Drenthe Werkt 2018
De Vier Seizoenen
Voedselbossen combineren landbouw en natuur
Dialoogtraject versterken samenwerking IVN vrijwilligers en beroepskrachten
Zoektocht naar nieuwe actieve vrijwiligers - tips en trics!
Lifestyle event - bewegen en voeding
Biodiversiteit in Aa en Hunze
Nieuw op OnsIVN; overzicht IVN lespakketten en campagnematerialen
Wat zoemt er in jouw achtertuin?
Vrijwiligers gezocht voor monitoring vleermuizen
Regiotour Duurzame Aarde
Jongeren voor natuur
Bereik Drentse afdelingen
 

Groen Drenthe Werkt 2018

De Nacht van de Natuur
Blok vrijdag 14 september 2018 van 17.00-21.00 uur alvast in je agenda, want ook dit jaar organiseren we weer de gezellige en informatieve bijeenkomst Groen Drenthe Werkt voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur in Drenthe.

Zo laat op de dag? Ja, want het thema is dit jaar De Nacht van de Natuur. We starten met een gezamenlijke avondmaaltijd waarbij je alle gelegenheid hebt met andere vrijwilligers kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Daarna gaan we met z'n allen de nacht in...

Aanmelden is nog niet nodig, maar blokkeer de datum alvast in jouw agenda. Deze dag wil je natuurlijk niet missen. 

De vier seizoenen

Waaraan zie je in de natuur dat het nieuwe seizoen zich aankondigt? IVN Norg organiseert hierover een interactieve cursus. We gaan met elkaar naar buiten waar we de 'voorbodes' van ieder seizoen leren (her)kennen.

'De lente'- de eerste cursus 'de lente' is op 14 april om 9.30 uur in theehuis 'De Bosrand' en zal rond 13.00 uur afgelopen zijn. Cursusleider is Guido Lek. 

Overige cursusdata: 
'De zomer'- 23 mei 2018
'De herfst'- datum volgt
'De winter'- 19 januari 2019

Op de website van IVN Norg vind je uitgebreide informatie over deze seizoenscursussen. 

Voedselbossen combineren landbouw en natuur

Landbouw en natuur lijken elkaar tegenwoordig uit te sluiten. Aanleg van voedselbossen kan helpen deze kloof te overbruggen. In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie zonder gebruik van (kunst)mest, bestrijdingsmiddelen of kunstmatige beregening. Een voedselbos bestaat uit 7 lagen van planten, bomen en struiken met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit in een voedselbos is hoog en is daarnaast volledig zelfvoorzienend. 

Vlakbij Nijmegen ligt Ketelbroek, het eerste voedselbos van Nederland. Initiatiefnemer en pionier Wouter van Eck is door IVN Westerveld uitgenodigd om zijn ervaringen te delen. Op aanstekelijke wijze vertelde hij over zijn successen én mislukkingen. Het is de kunst om in een voedselbos zo weinig mogelijk te doen, géén input, géén werkzaamheden, alleen oogsten. Na de lezing heeft IVN Westerveld een bezoek gebracht aan kwekerij Arborealis in Wilhelminaoord. Daar is een aparte hoek ingericht met planten die geschikt zijn voor een voedselbos. Een bezoekje waard. 

In Noord Nederland wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van een voedselbos in Leeuwarden. Meer weten? Kijk dan eens op de website van Stichting Voedselbossen Noord Nederland. Ook kun je kennis en ervaringen delen via werkplaats-voedselbossen-Noord-Nederland, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties in Noord Nederland.

  Dialoogtraject versterken samenwerking IVN vrijwilligers en beroepskrachten

  IVN is dé verbinder van mens en natuur. Daarmee staan we midden in de maatschappij, waar mens en natuur steeds verder van elkaar af zijn komen te staan. We willen écht impact maken, mensen actief de natuur te laten ontdekken en zo een natuurbewuste gedragsverandering bereiken. Onze kracht is dat we een landelijke organisatie zijn, maar diep vertakt in de samenleving, met duizenden vrijwilligers in 170 lokale afdelingen en beroepskrachten in alle provincies. Hoe kunnen we deze kracht nog beter benutten? En hoe kunnen we de verbinding met de samenleving versterken, en nieuwe vrijwilligers blijven betrekken? Help mee en meld je aan voor het dialoogtraject ‘Samen meer bereiken’. 

  Op woensdagavond 30 mei a.s. van 18.30 – 21.15 uur gaan we met elkaar in gesprek en denken we na over een betere samenwerking en een nauwere relatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat laatste ook in bestuurlijke zin: we willen de vraag op tafel leggen of IVN weer één organisatie kan worden, de scheiding tussen stichting en vereniging opheffen. 

  Het dialoogtraject zal zich toespitsen op drie vragen:

  1. Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers beter samenwerken (aan de missie van IVN)?
  2. Hoe kan IVN nog beter de verbinding maken met de samenleving en nieuwe vrijwilligers betrekken?
  3. Welke organisatiestructuur past bij een goed samenwerkend IVN?

  Alle afdelingen ontvangen hiervoor een uitnodiging via het Landelijke Bureau, maar je kunt je ook nu alvast aanmelden via t.verploegh@ivn.nl

  We verwelkomen je graag op 30 mei in onze locatie de Veldhoeve in Orvelte. 

  Zoektocht naar nieuwe actieve vrijwilligers. Tips en trics!

  Het vinden én binden van nieuwe en vooral actieve vrijwilligers is voor iedere vrijwiligersorganisatie actueel. De tijden veranderen en de vrijwilliger van nu wil zich vaak niet langdurig binden voor een organisatie in traditionele bestuurderstaken, maar zet zich graag in voor (kortdurende) projecten cq. taken binnen zijn/haar interesseveld. In de toolkit op OnsIVN vind je een aantal documenten met betrekking tot ledenwerving, - binding en –activering. Voor het plaatsen van een vacature hebben we hier een mooi voorbeeld die je naar eigen wensen kunt invullen. 

  Enige aandachtspunten:

  • Benoem in de vacature vooral waarom het leuk is om als vrijwilliger van IVN aan de slag te gaan; een gezellig en hecht team, gratis lunch, mooie IVN kleding etc.
  • Vermeld ook de trainingen die je kunt volgen en de werkervaring die je opdoet als je bij IVN aan de slag gaat; leren organiseren, netwerk uitbreiden, verantwoordelijkheid nemen, presenteren etc. Biedt ook perspectief voor de vrijwilliger, bijvoorbeeld; na een jaar actief als IVN vrijwilliger kun je trainer worden voor nieuwe IVN begeleiders.  
  • Sluit het jaar/seizoen af met een een gezellig etentje of kampvuuravond voor het vrijwilligersteam. Vermeld dit ook in de vacaturetekst. 
  • Vermeld ook leuke quotes van andere vrijwilligers. Dit helpt met name bij jongeren heel goed. Ook leuk om samen met een groepje vrienden aan de slag te gaan met een project van IVN.

  Life-style event- bewegen en voeding

  Op 9 april jl. werd een Life-style event georganiseerd op het terrein van het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Ook IVN Assen was aanwezig om te laten zien dat natuur en een gezonde lifestyle heel goed samen gaan. Tijdens het event was er aandacht voor bewegen, voeding en ontspanning. Vanuit de diabetesvereniging was er belangstelling voor de IVN biowalks (vorig jaar op de regiodag aandacht voor geweest); een actueel thema! IVN Norg organiseert daarom ook dit jaar weer 18 biowalks (i.s.m. een huisartsenpraktijk en Norg Beweegt) voor zowel diabetici als COPD patiënten, maar ook enthousiaste deelnemers van vorig jaar wandelen ook dit jaar weer graag mee. Een groot succes! 

  Biodiversiteit in Aa en Hunze

  IVN Aa en Hunze is een project gestart met als doel om de biodiversiteit in de gemeente Aa en Hunze te vergroten. Binnen de afdeling is de werkgroep Biodiversiteit Aa en Hunze actief en zij gaan in gesprek met o.a. LTO, het Agrarisch Jongeren Kontakt, provincie Drenthe en het waterschap. Ook zijn hierbij verschillende natuurorganisaties betrokken. Op 14 februari vond het eerste gesprek plaats waarin is gesproken over het verbeteren van de biodiversiteit door een structuur van groene en blauwe lijnen na te streven in het buitengebied, zoals bermen, slootkanten, boomwallen en singels. Alle organisaties hebben hun steun toegezegd aan dit project. Wil je meer weten? Neem dan contact op met IVN Aa en Hunze.

  Nieuw op Ons IVN: overzicht IVN lespakketten en campagnematerialen

  Op Ons IVN vind je nu een overzicht van verschillende lespakketten die IVN (landelijk) heeft ontwikkeld voor het basisonderwijs met natuurlijk de lespakketten die horen bij de landelijke campagnes, maar ook allerhande buitenlessen voor op en rond het schoolplein. Misschien zit er nieuw materiaal voor je bij dat je kunt gebruiken in je activiteiten, zoals het lespakket slootjesdagen, natuurlessen op het schoolplein en nog veel meer.  
  Kijk maar eens op https://ons.ivn.nl/#/vereniging/scholenwerk/lespakketten

  Wat zoemt er in jouw achtertuin? 

  Doe mee met de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april 2018
  Nederland Zoemt is een project van IVN, LandschappenNL, Naturalis en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van Nederland Zoemt is het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

  Zoals velen van jullie weten gaat het niet goed met de wilde bijen. Meer dan de helft van alle 358 wilde bijensoorten worden met uitsterven bedreigd en dat terwijl bijen ontzettend belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. 

  Help de bijen en doe mee aan de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april 2018. Hierdoor kunnen we in kaart brengen waar bijen wonen, met hoeveel ze zijn en hoe we ze beter kunnen helpen. Meedoen is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Om alle soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen. 

  Bijentelling

  Vrijwilligers gezocht voor monitoring vleermuizen

  Het Netwerk Ecologisch Monitoring Vleermuis Transecttellingen (NME VTT) is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen gegevens te verzamelen van vleermuizen in o.a. Groningen en West-Drenthe. Met deze gegevens worden door het CBS trends bepaald van verschillende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

  Wat wordt er van jouw verwacht?
  Van 15 juli tot 1 september ga je als vrijwilliger twee keer een route met drie transecten met de auto afleggen. De vleermuizen worden op deze route automatisch vastgelegd met een speciale geluidenregistrerende ‘bat detector’ (een batlogger). Elk vleermuizenteam krijgt een Batlogger in bruikleen, die je ook mag inzetten voor andere leuke (IVN) vleermuis-activiteiten. Als vrijwilliger krijg je een training van de Zoogdiervereniging, zodat je de geluiden zelf kunt analyseren. Lees meer...

  Regiotour Duurzame Aarde

  Inspiratie en discussie over natuur en duurzaamheid bij IVN
  De succesvolle landelijke inspiratiemiddag Duurzaamheid & Biodiversiteit krijgt een vervolg! 3 dagen met inspirerende lezingen en workshops over o.a. de ecologisch voetafdruk en hoe we duurzaamheid in onze IVN actviteiten kunnen inbedden. 

  Jan Juffermans geeft een inspirerende lezing over de ecologische voetafdruk en laat op een boeiende manier zien hoe natuur, biodiversiteit en duurzaamheid met elkaar samenhangen. Ook ontdekken we wat de (on)mogelijkheden zijn om als individu -met een IVN petje op- in actie te komen voor een duurzame Aarde. In een workshop kun je daarna verdieping zoeken en handvatten krijgen voor praktische acties om te zorgen voor meer duurzaamheid binnen IVN.  Lees meer…

  Data en locaties
  19 april - Tilburg - 13.30-17.00
  24 mei - Zwolle - 17.30-21.00 (inclusief soep)
  19 juni - Zuid-Holland - 17.30-21.00 (inclusief soep) (in Alphen aan den Rijn)

  Jongeren voor natuur!

  IVN Natuureducatie organiseert samen met Nationaal Park Drents-Friese Wold een natuurkamp voor jongeren van 18-26 jaar; Youth plussers. 

  Het internationale kamp vindt plaats op 26 juni t/m 1 juli in het Nationaal Park Drents-Friese Wold, op camping de Reeënwissel. Het is een internationaal kamp dus een mooie gelegenheid om jouw kennis van de engelse taal te oefenen! 
  Stuur de uitnodiging door aan jullie zoons of dochters en andere jongeren waarvan jij denkt dat het voor haar/hem interessant is. Meer informatie...

  Bereik Drentse afdelingen

  IVN verbindt mens en natuur, aldus onze missie. Om hoeveel mensen (jong en oud) gaat het congreet in Drenthe? Dankzij de landelijke bereikmeting, die door het verenigingsbureau wordt uitgevoerd en door veel afdelingen wordt ingevuld, is er een antwoord op deze vraag; Ruim 35.000. Inzage hebben in bereik van activiteiten is heel belangrijk voor ledenwerving en subsidieaanvragen. In Drenthe is de bereikmeting ingevuld door vijf afdelingen: Eelde Paterswolde, Vries, Hoogeveen, Westerveld en Zuidlaren. In 2017 bereikten deze afdelingen dankzij hun activiteiten 17.793 mensen. BIj de meting is onderscheid gemaakt naar deelnemers (volwassenen en jeugd) van activiteiten en het brede publiek dat bereikt wordt via communicatieve activiteiten (websites, columns, stands, open dagen enz). Bij gebrek aan de overige gegevens is het totaalbereik van IVN Drenthe door middel van extrapolatie vastgesteld: 11.827 volwassenen en 5580 kinderen en via communicatie 17.991 mensen. Samen dus ruim 35.000. Dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan deze meting. 

  Rectificatie

  In de regionale nieuwsbrief - editie februari - hebben we per abuis vermeld dat IVN Borger - Odoorn een moestuinieren cursus organiseert. Dit is echter niet het geval. Onze excuses.