Drenthe
IVN
dinsdag19mrt2019

Laat je stem horen!

Drentse natuur- en milieuorganisaties doen klimaatoproep aan kiezers en pleiten voor nieuwe agenda voor Drenthe

In een persoonlijk appel roepen vijf Drentse natuur- en milieuorganisaties Drentse kiezers op hun stem te laten horen voor de toekomst van Drenthe. De groene organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaat en energieproblemen en de achteruitgang van biodiversiteit in Drenthe. De aanpak van deze problemen schiet qua aanpak op veel cruciale punten tekort.

“Veel beleid wordt op nationaal en internationaal niveau gemaakt. Maar in de regio moet het uiteindelijk wel allemaal samenkomen en in praktijk worden gebracht. Daar zien we veel goede voornemens maar te weinig tempo en daadkracht. Ieder beleidsterrein kent bovendien zijn deelagenda’s, actieprogramma’s en eigen bestuurlijke dynamiek. De omvang en urgentie van duurzaamheidopgaven vragen om een meer samenhangende agenda. En die staat of valt met de steun van zoveel mogelijk inwoners en partijen”

De natuur- en milieuorganisaties, waaronder IVN, roepen daarom als eerste de Drentse inwoners op hun stem te laten horen. De aankomende bestuurders roepen zij op om gezamenlijk een nieuwe Drentse agenda op te stellen.a

De eerste bouwstenen zijn in een tien punten plan samengebracht. Dit plan dient als voorzet voor de agenda-setting en een open gesprek. “Wij merken dat bij meerdere partijen behoefte is aan een breder gedragen agenda. De groene bal ligt dus nu nadrukkelijk op de stip voor de nieuwe bestuurders. Met de steun van zoveel mogelijk kiezers kunnen die er direct mee aan de slag.”

Laat je stem horen met tekst