Drenthe
Jongeren
donderdag13feb2020

Jongeren ontwikkelen klimaatadaptieve omgeving 

Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe kunnen we dat doen? Dat zochten 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe uit voor een gebied in hun directe omgeving, in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Deze organisaties vinden het belangrijk om te laten zien dat goed waterbeheer belangrijk is bij klimaatwijzigingen. Door leerlingen hierbij te betrekken vergroot je bij hen het bewustzijn over klimaatverandering en laat je ze meedenken over hun toekomst. De leerlingen presenteerden hun plannen op 13 februari tijdens het JongerenEvent Water & Klimaat in de EnergyBarn op de Zernike Campus.

Creatief en vernieuwend 

Binnen provincies en waterschappen is klimaatverandering een belangrijk thema, terwijl jongeren daar vaak geen weet van hebben. Jongeren spreken zich wel steeds vaker uit over het klimaat, het gaat tenslotte om hun toekomst. Reden genoeg om deze partijen met een concreet en reëel vraagstuk aan elkaar te verbinden. De leerlingen kregen de opdracht: ontwerp een creatief en vernieuwend klimaatadaptief plan voor een stedelijk gebied in jouw woongemeente of de gemeente waarin jouw school staat. De afgelopen weken hebben ze in projectteams hard gewerkt om een specifiek gebied in kaart te brengen, onderzoek ter plaatse te doen en de literatuur erop na te slaan. Met als resultaat: inspirerende en verfrissende plannen voor bijvoorbeeld het Sontplein en de Westerhaven in Groningen en het centrum van Coevorden en Stadskanaal. 

Winnaars: Raadhuisplein Haren en fietstunnel Hoogeveen 

Leerlingen van het Montessori Lyceum in Groningen hadden volgens de jury bestaande uit bestuurders het beste plan en dat ging over het Raadhuisplein in Haren. Volgens de leerlingen staat dit plein op de 12e plek van lelijkste pleinen, dus reden genoeg om daar iets aan te gaan doen. De jury prees de totaalaanpak van de leerlingen; aan jong en oud was gedacht en zowel hittestress als wateroverlast werden aangepakt met buffertegels, zonnepanelen, een fontein en veel groen. Als voorzitter van deze jury reikte Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen, de prijs uit aan de leerlingen. Maar er was ook nog een vakjury, bestaande uit onder andere de jeugdbestuurders van de waterschappen en gemeenteambtenaren, en die keek vooral naar de praktische haalbaarheid en de mate van innovatie van de plannen. Zij kwamen met een andere winnaar: het plan voor het aanpassen van een fietstunnel in Hoogeveen, door leerlingen van het Roelof van Echten College in diezelfde stad. Deze leerlingen bedachten een systeem om het overtollige water in de fietstunnel af te voeren en op te slaan, zodat het hergebruikt kan worden door een nabijgelegen tuincentrum. 

Ideeënboek Klimaatadaptatie

Een selectie van de uitgewerkte plannen van de leerlingen is gebundeld in een boek en overhandigd aan de bestuurders. Zoals de jeugdbestuurders van de waterschappen het, namens de jongeren, zo mooi formuleren in het voorwoord: "In dit Ideeënboek Klimaatadaptatie laten we zien welke oplossingen de leerlingen hebben bedacht. De innovatieve en inspirerende ideeën bieden wellicht handvatten bij het klimaatadaptief inrichten of aanpassen van de omgeving. We hopen dan ook dat u het af en toe eens inkijkt en deelt met collega’s als er over deze thema’s wordt gesproken." 

IVN Natuureducatie organiseert het JongerenEvent Water & Klimaat samen met de provincies Drenthe en Groningen en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

Fietstunnel Hoogeveen