Drenthe
Kind & Natuur
dinsdag08sep2020

En toen...in de natuur!

“Lang geleden leefden er in Nederland dieren die nu niet meer bestaan. Ik ben één van die dieren. Mijn naam is Ollie. Ik ben een wolharige mammoet. Ik zal jullie wat gaan vertellen over hoe ik lang geleden leefde.” Zo begint het lespakket “En toen… in de natuur!” dat IVN Noord in samenwerking met studenten van Van Hall Larenstein ontwikkelde en dat aansluit bij het thema van de kinderboekenweek dit jaar. Leerkrachten van de IVN Onderwijsnetwerken in Drenthe werden deze week getraind om met dit lespakket aan de slag te gaan. 

Zelf ontdekken en leren 

Het lespakket bevat twee opdrachten voor elke bouw, waarbij zelf ontdekken en beleven telkens centraal staan. Een van de opdrachten is bijvoorbeeld ‘mammoetfood’, waarbij leerlingen ontdekken wat een mammoet at en hoeveel van dit voedsel aanwezig moest zijn. Of ‘ijstijdkunst’, waarbij leerlingen grottekeningen gaan maken. Leerkrachten kunnen deze opdrachten zelf tijdens de natuurlessen met leerlingen uitvoeren en zo aandacht besteden aan het thema van de Kinderboekenweek. Ook kan met de opdrachten makkelijk een link gelegd worden naar thema’s van nu, zoals eten uit de natuur en kunst en natuur; onderwerpen waarvoor extra aandacht was tijdens de training voor leerkrachten. 

Docententraining Kinderboekenweek

Van vroeger naar nu

Ruim 40 Drentse leerkrachten van diverse scholen werden tijdens de training meteen al uitgedaagd om na te denken over de wereld om hen heen door te kijken naar een steen en te bedenken wat deze allemaal al meegemaakt zou kunnen hebben. Een van de kerntitels van de Kinderboekenweek is namelijk 'De steen en de tijd', geschreven door Rian Visser, waarin lezers meegenomen worden op een reis van 150.000 jaar geleden tot nu. Tijdens de training nam zij via een videoverbinding de leerkrachten ook mee op deze reis. Kunst & Cultuur Drenthe gaf met een workshop nog een mooie aanvulling hierop door in te gaan op wat je kunt doen met illustraties in de kerntitels, hoe je daar op een andere manier naar kunt kijken. Wildplukker Sanne Scheltena verraste de leerkrachten nog met een workshop over eetbare planten en legde daarmee de relatie tussen hoe men vroeger omging met de natuur en nu.

wildplukken docententraining

Excursie Steengoed 

Als aanvulling op het lespakket biedt het Drents Museum, in samenwerking met IVN De Veldhoeve, een excursie aan rondom de ijzertijdboederij in Orvelte, waarmee leerlingen even teruggaan naar de prehistorie. Want in de natuur kun je nog veel sporen van vroeger terugvinden. Hoe leefden de mensen in de steentijd? Wat gebruikten ze om in leven te blijven? Wat kunnen we daar nog van zien? Welke invloed heeft de mens op de natuur? Op deze vragen gaan de leerlingen de antwoorden zoeken tijdens de excursie 'Steengoed'. Ook mogen ze vuur slaan, been bewerken, vlechten met natuurlijke materialen, graan malen en - als het weer het toelaat - brood bakken. Deze excursie is geschikt voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en kan geboekt worden via reserveringen@drentsmuseum.nl

Lespakketten die aansluiten bij wat scholen al doen  

Jaarlijks voeren zo'n 450 scholen uit Noord-Nederland natuur- en duurzaamheidsprojecten uit van IVN Noord. Docenten volgen trainingen en scholen krijgen kant en klare lespakketten over diverse thema’s, zoals bijen, klimaat, energie, afval en biodiversiteit. Projectleider van IVN Noord, Mathijs ter Bork: "Omdat natuuronderwijs slechts één van de domeinen is waar basisscholen aandacht aan moeten besteden, proberen we met onze lessen aan te haken bij wat scholen al doen. Veel scholen besteden jaarlijks aandacht aan de Kinderboekenweek en daarom ontwikkelen wij ook elk jaar een lespakket dat aansluit bij het gekozen thema." Scholen die geen deel uitmaken van een onderwijsnetwerk van IVN Noord, maar het lespakket wel willen gebruiken, kunnen het gratis downloaden via de site van IVN. 

Gratis downloaden? 

Maakt jouw school geen deel uit van een onderwijsnetwerk van IVN Noord, maar lijkt het je wel leuk om dit lespakket te gebruiken? Download dan hier gratis het lespakket. Veel plezier! 

Voorkant lespakket en toen