Drenthe
Jongeren
maandag04nov2019

Betrek jongeren bij klimaat via onderwijs 

Steeds meer jongeren maken zich zorgen over het klimaat. En terecht: het gaat om hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat zij een stem krijgen en gehoord worden. Dat ze ervaren hoe overheden en bedrijven werken aan klimaatadaptatie. En dat zij zelf ook klimaatoplossingen kunnen bedenken. Om dit te realiseren heeft IVN Noord het plan om jongeren via schoolprojecten en een jaarlijkse Jongeren Klimaattop structureel bij klimaatoplossingen te betrekken. Vandaag, tijdens de tweede Klimaattop Noord-Nederland lanceerde IVN dit initiatief met de ondertekening van een intentieverklaring en de oproep aan partners om zich hierbij aan te sluiten.  

Klimaatscholen

IVN ontwikkelt – samen met partners – een educatief programma voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen, Fryslân en Drenthe over klimaat, energie en duurzaamheid. In dit programma past IVN de succesvolle methodiek van het IVN Jongeren Adviesbureau toe. Hierbij werken jongeren in groepjes aan klimaatopdrachten van echte opdrachtgevers. Een beproefde methode die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen in het voortgezet onderwijs. De jongeren bedenken zelf duurzame oplossingen en geven adviezen aan deelnemende partners. Alle resultaten worden jaarlijks gepresenteerd op de Jongeren Klimaattop. Resultaat: klimaatbewuste jongeren die denken in oplossingen en die weten hoe bedrijven en overheden in Noord-Nederland met klimaatadaptatie bezig zijn. VO-scholen in de drie noordelijke provincies worden verleid dit meerjarige programma in het curriculum op te nemen, waarmee ze het certificaat ‘klimaatschool' kunnen behalen.

Partners gezocht

Voor de uitvoering van het programma zoekt IVN nog meer partners, die zowel inhoudelijk als financieel dit initiatief ondersteunen. Partners kunnen tijdens de schoolprojecten de rol krijgen van opdrachtgever of bijvoorbeeld expert voor gastlessen. Een mooie manier voor bedrijven en overheden om in contact te komen met de beslissers van de toekomst. Vanaf het schooljaar 2020/2021 verwachten we op vijf scholen per provincie klimaatprojecten uit te voeren. Doen deze scholen elk met drie klassen mee dan bereiken we het eerste jaar al ruim 1100 jongeren. We vragen de scholen minstens vier jaar mee te doen en bovendien willen we het aantal scholen ieder jaar uitbreiden. Duizenden jongeren in Noord-Nederland gaan zo leren over klimaat, energie en water.

Meedoen? Stuur een mail naar Kees Siderius

Noordelijke klimaattop