Agenda regio-overleg Drenthe 30 mei 2017

Kort Regio Overleg IVN Drenthe op 30 mei 2017
Veldhoeve, Zuideresweg 10, Orvelte

Deze agenda is voorbereid i.s.m. met de LR-vertegenwoordigers
Albert Flokstra en Kor Mulder. 

17.30 uur Soep en broodje
18.00 uur Overleg
20.10 uur Afronding

1. Welkom en mededelingen  

2. Besluitenlijst (kort verslag) vorige keer

3. Provinciale ontwikkelingen (informatief)

           a. Stand van zaken aanmeldingen symposium (9 en 10 juni)
           b. Groen Drenthe Werkt (8 sep)

           c. Regiodag Drenthe (16 sep)
           d. Scharrelkids Inspiratiedag (1 sep)
           e. Natuurgidsenopleiding (7 sep)
           f. Stellingname mbt voorstel MTB-routes Roden
           h. Bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater Drenthe (+ bijlage) 
           i. Naamswijziging IVN Emmen eo
           j. Vraag: wie onderneemt natuuractiviteiten met vluchtelingen?
             N.a.v. bijeenkomst 'matchen op vrijwilligerswerk'11 mei van                            ministerie SZW.
             Bijlage IVN factsheet vluchtelingen natuurwerk
  

4. Intervisie (interactief, adviserend, uitwisselend, mening vormend)
           a. Op verzoek van IVN Vries: informatie over rol (functies)                                    beroepsorganisatie Noord.
           

5. IVN Landelijke Vereniging (informatief, vragen stellen)
           a. Contributie - Hoe wordt dit besteed?
           b. Nieuwe Ledenadministratie, stand van zaken, Procurios
           c. Websupport
           d. Meerjarenvisie als basis voor afdelingsbeleid
           e. Vacatures LB
           
(Statuten en HHR komt in september aan bod)
 
6. Rondje langs de afdelingen (max 2 min per afdeling) 

7. Afsluiting

Bijlage: Oppervlaktewatervervuiling in drenthe

Volgende keer: 
Regiodag met 's ochtends regio-overleg, daarna - voor alle leden (op inschrijving)- lunch en middagprogramma met 4 workshops.   
Datum: Zaterdag 16 september 2017
Locatie: Plaats de Wereld in Vries