Aanmelden Proeftuinen Brabant

Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Hieronder staat meer informatie over wat IVN Brabant concreet biedt en wat er verwacht wordt om een Proeftuin te ontwikkelen. Hier gaat u direct naar het aanmeldformulier.

Wat we bieden:

 • Medeorganisatie en begeleiding van de co-creatie sessie.
 • Kennis van en expertise bij groene buurtinitiatieven en het betrekken van bewoners en organisatie.
 • Ondersteunende middelen en voorbeelden voor het betrekken van de omgeving.
 • Begeleiding bij de organisatie van een plantdag.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van een jaarkalender: een activiteitenaanbod gedurende het jaar voor beheer, oogsten en natuurbeleving.
 • Bijdrage aan de biodiversiteit in de wijk en bestrijding van hittestress.
 • Een bijzonder middel om ouderen, kinderen, buurtbewoners, eigen medewerkers en vrijwilligers samen te brengen en te verbinden met natuur.
   

Wat we vragen:

 • Er is ruimte beschikbaar om een klein voedselbos of vergelijkbaar groen aan te leggen van minimaal 30M2.*
 • Er is een crossover tussen ouderen en kinderen die samen aan de slag gaan voor deze proeftuin. Ouderen krijgen weer een gelijkwaardige rol, zij zijn ‘de held’ van de Proeftuin.
 • De buurt wordt uitgenodigd om mee te doen, scholen en bedrijven zijn van harte welkom om te helpen en vrijwilligers worden betrokken. Samen met hen wordt de Proeftuin bedacht en aangelegd.
 • De biodiversiteit en de (natuur)educatie worden bevorderd.
 • Er wordt samen geoogst en dit wordt gevierd (smulfeestje).    
 • De locatie kan als een groene magneet in de buurt gaan werken, er kunnen bijvoorbeeld ommetjes vanuit de proeftuin worden gemaakt, of de proeftuin nodigt mensen uit bedrijven uit samen met ouderen een kookboek te ontwikkelen, of er is een combinatie mogelijk met een kunstproject. Oftewel de proeftuin zet aan tot een sociaal groene beweging.
 • De locatie is vrij toegankelijk voor buurtbewoners.
 • De betreffende gemeente omarmt het initiatief en is bereid om mee te helpen, dit kan financieel zijn maar bijvoorbeeld ook indirect door aandacht aan het initiatief te geven.
 • Er moet minimaal 10.000,- cofinanciering beschikbaar zijn.
 • Er is een plan voor borging en beheer in de toekomst van de Proeftuin.
 • De Proeftuin kan een voorbeeld zijn voor andere locaties, initiatiefnemers zijn ambassadeur voor bijvoorbeeld de pers en de buurt.

Naar het aanmeldformulier

*Let op met tegels omvormen tot tuin ivm PFAS, dit kan alleen als er geen probleem is met de norm of reeds extra budget beschikbaar is