Voor overheden

Een groen schoolplein waar kinderen buiten spelen en leren in een natuurlijke omgeving stimuleert de ontwikkeling van zintuigen, de creativiteit en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Een groen en gezond buitenleslokaal draagt niet alleen bij aan de gezondheid en het geluk van kinderen, maar ook aan een fijn leefklimaat. Elke tegel eruit en groen erin draagt bij aan goed waterbeheer, bestrijdt hittestress en vergroot de biodiversiteit.

Er zijn diverse manieren waarop een overheid hieraan bij kan dragen:

  1. Een welbekende vorm is financiering volgens heldere criteria. Een financiële impuls helpt scholen om zelf ook extra financiering te werven en de realisatie mogelijk te maken.   
  2. Neem tijdens gesprekken over bijvoorbeeld klimaatmaatregelen en preventieakkoord ook de schoolpleinen mee die kunnen fungeren als een groene spil in de wijk.
  3. Geef advies over specialistische onderwerpen, bijvoorbeeld het ontkoppelen van het hemelwater.
  4. Werk samen en verbindt scholen aan partners zoals IVN, JOGG, GGD, gemeentelijke NME-aanbieders en de Jong Leren Eten-makelaars.
  5. Biedt scholen advies en ondersteuning bijvoorbeeld door het te verbinden aan groenontwerpers en –hoveniers met kwaliteit en ervaring met dit soort trajecten.
  6. Help met je expertise op subsidievlak als meelezer of soms samen invullen van de aanvraag bij bijvoorbeeld een provinciale regeling of een fonds.
  7. Organiseer een telefonisch spreekuur. Dit helpt bij het zoveel mogelijk ontlasten van de school en maakt daarmee de aanvraag en planning voor een groen schoolplein laagdrempeliger.
  8. Bied ondersteuning bij de start van de realisatie, bijvoorbeeld door elke school een boom aan te bieden tijdens Boomfeestdag of een bekende activiteit zoals NL Doet of NK Tegelwippen.

Wil je advies of ondersteuning van IVN op dit vlak? Neem dan contact op.