Ons aanbod

Natuuronderwijs op school is lang niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarnaast wordt met de hele klas naar buiten gaan tijdens de les nog al eens als een grote uitdaging gezien. IVN biedt daarom diverse mogelijkheden om voor kortere of langere periode natuureducatie aan te bieden aan kinderen van groep 1-8.

Scholenprogramma's met IVN

  • Veel lokale IVN afdelingen hebben specifieke scholenpogramma's voor het basisonderwijs.
  • Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een lesprogramma voor kinderen van groep 1 t/m 8 uit het basisonderwijs. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden op landgoederen en buitenplaatsen dicht bij school.
  • Voor leerkrachten groep 7 en 8 wordt er een YouTube natuurlespakket ontwikkeld. Presentarice Iris Hesseling neemt de leerlingen in filmpjes mee naar buiten en geeft hen uitdagende opdrachten om over de natuur te leren.
  • Gezonde Schoolpleinen - IVN ondersteunt bij de inrichting en het gebruik van het plein als educatie buitenruimte en spel.
  • Breng groen naar binnen en verbeter het leerklimaat door een IVN BinnenBos. Samen met de BinnenBoswachter legt de klas een binnenbos aan waarna je ermee aan de slag gaat door middel van gastlessen en een themareeks.
  • IVN werkt ook samen met andere natuurorganisaties op het gebied van natuureducatie. Met de Vogelbescherming is materiaal ontwikkeld voor vogelvriendelijke schoolpleinen. Daarnaast heeft de Vogelbescherming in het kader van 'Beleef de lente' lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs over vogels in de buurt. IVN heeft hiervoor gastleerkrachten opgeleid. Meer info is hier te vinden. Het materiaal is hier te downloaden. Wil je ook aan de slag met het materiaal en gastleerkracht worden? Neem dan contact op via vogellessen@ivn.nl.

 

Meerdaagse programma's in de natuur

  • Onze werkweken of schoolkampen in 'Het Woldhuis' of 'De Veldhoeve' zijn een goed voorbeeld van betekenisvol, ervaringsgericht onderwijs. Tijdens een natuurwerkweek ontdekken de kinderen spelenderwijs de natuur. 
  • In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken.

Behalve werkwerken, ontwikkelt IVN ook natuuractiviteiten en natuuronderwijslessen. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de pagina van het Groene Wiel. Het zelfontdekkend leren in de buitenomgeving is in al onze activiteiten de leidraad.

Duurzaamheid

IVN is sinds kort het centrale aanspreekpunt voor alle internationale programma's van FEE (Foundation for Environmental Education) in Nederland. Eco-Schools, hét internationale keurmerk voor duurzame scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en MBO, is een voorbeeld van een van de projecten die daar onder vallen. Kijk hier voor een overzicht.

Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie.