Groen op school

Verbinding van kinderen met de natuur begint niet alleen thuis en in de buurt, maar ook op school. IVN biedt mogelijkheden voor meer natuur in de klas en op het schoolplein. 

BinnenBos

Meisjes stekken BinnenBosRuim 90% van de Nederlandse scholen heeft een slecht binnenklimaat. Het gevolg: een negatief effect op de aandacht en leerprestaties van leerlingen. Naast goed ventileren kan het vergroenen van het klaslokaal een positieve boost geven aan het binnenklimaat. Met een IVN BinnenBos zet je het leslokaal vol met gifvrije, biologisch gekweekte kamerplanten. Het is speciaal ontwikkeld voor groep 5-6 van het basisonderwijs. Lees meer over een IVN BinnenBos.

Groene gezonde schoolpleinen

gezonde schoolpleinenMaak van het schoolplein een buitenlokaal. Een lokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren; een lokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt. Maar ook een lokaal dat beweging stimuleert en geschikt is voor gym en lichamelijke opvoeding. IVN begeleidt de school bij het gebruik van het schoolplein als buitenlokaal en het organiseren van onderhoud en beheer van het plein, ook met de leerlingen en de buurt. Tevens begeleidt IVN de scholen in hun rol als ambassadeur van het Gezonde Schoolplein. Klik hier voor meer informatie over Gezonde schoolpleinen.

Tiny Forest op school

Plantdag Tiny Forest Wolfsbosje Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Plant zelf een Tiny Forest op school of wordt met de klas Tiny Forest ranger.