Groen op en rondom school

Maak van het schoolplein een buitenlokaal! Een lokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Maar ook een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert en alle zintuigen prikkelt. IVN begeleidt de school bij het aanleggen van een groen schoolplein, het gebruik van het schoolplein als buitenlokaal en bij het organiseren van onderhoud van het plein, samen met de leerlingen en de buurt.

Wil je nog meer groen op en rondom school? Dan kun je denken aan een Voedselbosje, Tiny Forest of Binnenbos. En hebben jullie al een schooltuin voor moestuinieren?