Partners

IVN verbindt gezondheid en natuur via lokale, regionale en landelijke coalities met gezondheidspartners, duizenden betrokken IVN-vrijwilligers en lotgenoten.

Onze gezondheidspartners zijn:

 • Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Ziekenhuis Tergooi
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Diabetes Vereniging Nederland
 • Het Diabetesfonds
 • Green Label
 • Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Stichting iVerde
 • Beter in het Groen
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Provinciale Raad van Gezondheid Brabant

Green Deal

IVN levert een bijdrage aan de Green Deal ‘op weg naar duurzame zorg’. Hierbij spannen wij ons onder andere in om een kennisleerkring op gang te helpen voor koplopers en geïnteresseerden rondom toegepaste interventies rond duurzaamheid in zorginstellingen.

<< Terug naar Natuur & Gezondheid