Ouders en Scharrelkids
Vogels
vrijdag16dec2016

Weetje: Ganzen spotten in de winter

In de afgelopen weken zijn veel ganzen, die in Noord-Europa hebben gebroed, in Nederland aange­ko­men. Ze brengen hier de winter door.

Veel gan­zen ver­blijven in de IJssel­meerpolders, in Friesland, in het rivierengebied en op en bij de Zuidhol­landse en Zeeuw­se wateren. Als er vorst op komst is, trekken ze vaak nog verder naar het zuiden. Vooral in de nacht en de vroege morgen is het gegakker van overvliegen­de ganzentroe­pen vaak te horen, ook in de stad.

Tip: Vogels kijken in de winter

In de winter leven veel vogels in groepen bij elkaar. Zo kun je op meren grote groepen eenden of in de polders enorme groepen ganzen zien. Pak de verrekijkers en ga eens naar zo’n plek bij jou in de buurt. Ook al weet je niet al die namen, het is heel indrukwekkend om zoveel vogels bij elkaar te zien.