Waarom

IVN faciliteert direct of indirect natuur- en milieuonderwijs op vrijwel alle 7000 basisscholen en een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs) en op het schoolplein. Natuur is belangrijk voor kinderen. Door natuuronderwijs, natuureducatie of natuurbeleving stimuleer je milieubewust gedrag bij kinderen. Unieke ervaringen in de natuur zijn zelfs bepalend voor het gedrag nu en in de toekomst.

Belangrijk bij het ontwikkelen van natuurlessen is de wijze waarop kinderen de natuur beleven en ervaren. Interactieve, liefst structurele, natuurlessen waarin zelfontdekken, verkennen en beleven centraal staat is daarvoor erg geschikt. Daarmee wordt de ontwikkeling van het natuurbesef bij kinderen gestimuleerd.

IVN maakt het voor scholen en leerkrachten makkelijk en leuk om met duurzaamheid en natuureducatie aan de slag te gaan.

IVN ondersteunt bijvoorbeeld binnen het project Gezonde Schoolpleinen bij de inrichting en het gebruik van het plein als educatie buitenruimte en spel.

Leerkrachten kunnen onder andere samen met opgeleide IVN Natuurouders of IVN Schoolgidsen makkelijker en meer met de kinderen naar buiten om te leren. Veel lokale IVN afdelingen hebben zelfs specifieke scholenpogramma's voor het basisonderwijs afgestemd op het curriculum van de school.

Op deze site vind je wat IVN doet aan natuureducatie voor het primair en voortgezet onderwijs en wat je er als school mee kan.