Primair onderwijs

Natuuronderwijs op school is lang niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarnaast wordt met de hele klas naar buiten gaan tijdens de les nog al eens als een grote uitdaging gezien. IVN biedt daarom diverse mogelijkheden om voor kortere of langere periode natuureducatie aan te bieden aan kinderen van groep 1-8.

Scholenprogramma's met IVN

  • Veel lokale IVN afdelingen hebben specifieke scholenpogramma's voor het basisonderwijs.
  • Natuurouders en IVN Schoolgidsen - met opgeleide natuurouders en schoolgidsen kunnen leerkrachten makkelijker en meer met de kinderen naar buiten om te leren.
  • Gezonde Schoolpleinen - IVN ondersteunt bij de inrichting en het gebruik van het plein als educatie buitenruimte en spel.

 

Meerdaagse programma's in de natuur

  • Onze werkweken of schoolkampen in 'Het Woldhuis' of 'De Veldhoeve' zijn een goed voorbeeld van betekenisvol, ervaringsgericht onderwijs. Tijdens een natuurwerkweek ontdekken de kinderen spelenderwijs de natuur. 
  • In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken.

Behalve werkwerken, ontwikkelt IVN ook natuuractiviteiten en natuuronderwijslessen. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de pagina van het Groene Wiel. Het zelfontdekkend leren in de buitenomgeving is in al onze activiteiten de leidraad.

Duurzaamheid

IVN is sinds kort het centrale aanspreekpunt voor alle internationale programma's van FEE (Foundation for Environmental Education) in Nederland. Eco-Schools, hét internationale keurmerk voor duurzame scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en MBO, is een voorbeeld van een van de projecten die daar onder vallen. Kijk hier voor een overzicht.

Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie.