IVN en onderwijs

Buitenlessen en natuuronderwijs op school zijn lang niet altijd meer vanzelfsprekend. IVN maakt het daarom voor scholen en leerkrachten makkelijk en leuk om met natuureducatie aan de slag te gaan, zowel in de klas als daarbuiten. Natuur en de vrijheid om buiten te bewegen, is belangrijk voor kinderen. Door natuuronderwijs, natuureducatie of natuurbeleving stimuleer je milieubewust gedrag bij kinderen. Unieke ervaringen in de natuur zijn zelfs bepalend voor het gedrag nu en in de toekomst.

IVN faciliteert dan ook direct of indirect natuur- en buitenonderwijs op vrijwel alle 7000 basisscholen en een groot aantal basisscholen op het schoolplein.

Belangrijk bij het ontwikkelen van natuurlessen is de wijze waarop kinderen de natuur beleven en ervaren. Interactieve, liefst structurele, natuurlessen waarin zelfontdekken, verkennen en beleven centraal staat is daarvoor erg geschikt. Daarmee wordt de ontwikkeling van het natuurbesef bij kinderen gestimuleerd.

IVN maakt het voor scholen en leerkrachten makkelijk en leuk om met duurzaamheid en natuureducatie aan de slag te gaan.

IVN ondersteunt bijvoorbeeld binnen het project Gezonde Schoolpleinen bij de inrichting en het gebruik van het plein als educatie buitenruimte en spel.

Op deze site vind je wat IVN doet aan natuureducatie voor het primair en voortgezet onderwijs en wat je er als school mee kan.