Ondersteunende lokale organisaties

Buurt Bruist

Buurt Bruist is een project waarin via vergroening van de wijk gewerkt wordt aan de verbetering van (ervaren) gezondheid in de wijk. In Rotterdam West is een flink aantal groeninitiatieven. Deze initiatieven bestaan uit burgers met groene harten (‘groenbonzen’) voor de straat, buurt en wijk. Buurt Bruist ondersteunt deze initiatieven door ze te voorzien van kennis, informatie en netwerken maar bovenal stimulans en inspiratie!

www.buurtbruist.nl