Duurzaamheid
Op
zaterdag27jan201809:45

Kantelpunt nabij

Ledendag over duurzaamheid en klimaat

Het Bestuur van IVN District Limburg en haar werkgroepen Districtskadervorming, Communicatie en Excursieloketten nodigen  actieve leden van IVN Limburg van harte uit, om deel te nemen aan hun ledendag. Via deze dag willen deze leden bedanken voor hun enorme inzet en willen we hun inspireren om daar mee door te gaan. 

Het doel van de dag is elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen voor activiteiten en te leren van elkaar. 
Wij denken dat het programma bijzonder interessant is voor iedereen die actief activiteiten bedenkt en uitvoert vanuit IVN. 

Aanmelding liefst zo snel mogelijk, maar vóór 12 januari 2018, via de link onder dit bericht.

Kies in bijgaand pareltjes-keuzedocument drie pareltjes uit en vul daarna je gegevens en de gekozen pareltjes in op het aanmeldformulier en dien het in.  

Informatie

Marianne Bonten: mariannebonten@gmail.com 
Sylvia Spierts:
s.spierts-brouwer@ivn.nl

ledendag
pareltjes

Aanmeldformulier

 

Algemene informatie

zaterdag 27 januari 2018 - 09:45 tot 16:00
Locatie: 
Stadbroekermolen
Jacqueline Roufsweg 1
6136 VG Sittard
Nederland
Extra Informatie: 

Deze activiteit zal plaats vinden in Sittard.

Contactpersoon: 
Google Maps image