Biodiversiteit
donderdag18feb2021

Verplichte 0-meting biodiversiteit voor woningbouw buiten stad

Directeur Jelle de Jong op ANP-expertsupport:

Bouwers, makelaars, woningcorporaties, gemeenten en provincies roepen het volgende kabinet op tot het bouwen van nieuwe Vinexwijken in het groen buiten de stad om zo de woningnood op te lossen. Voor de natuur en biodiversiteit, die in ons drukke land al erg onder druk staan, is dit geen wenselijke situatie. Maar mocht hiertoe wel worden besloten, roept IVN Natuureducatie op om voor iedere bouwlocatie een verplichte 0-meting te doen naar de bestaande biodiversiteit. Op die manier kunnen overheden en projectontwikkelaars hun plannen zo inrichten dat de natuur ter plekke wordt versterkt en niet wordt afgebroken.

Ons land kampt met een tekort van ongeveer 300.000 woningen. Met het nieuwe gelanceerde bouwplan zouden per jaar 100.000 huizen kunnen worden gebouwd, waarbij het gebruik maken van het gebied buiten de stad een belangrijke oplossing is. Wat IVN betreft mogen de weilanden rondom de stad echter alleen worden gebruikt voor woningbouw als er geen ander goed alternatief is.

Bouwen in de stad verdient absoluut de voorkeur. En dat moet natuurinclusief gebeuren, zodat er meer planten en dieren bijkomen. Veel stadswijken kampen nu op verschillende momenten in het jaar met overlast door hitte en regen. Een groene stad kan hierin verandering brengen.

Bouwen in de stad wordt nu weggezet als de dure optie, maar wil je verantwoord bouwen in het buitengebied neemt dit ook extra kosten met zich mee. Overheden en projectontwikkelaars zullen in hun plannen rekening moeten houden met de natuur. Uiteindelijk wil toch iedereen dat onze kinderen en kleinkinderen straks niet alleen mooi kunnen wonen, maar ook kunnen genieten van een groene, natuurlijke leefomgeving.