Biodiversiteit
donderdag01apr2021

Tiny Forest geeft boost aan biodiversiteit

Onderzoek Wageningen University & Research toont 934 plant- en diersoorten in minibossen

AMSTERDAM, 1 april 2021. De Tiny Forests, die de afgelopen vijf jaar door IVN Natuureducatie zijn aangeplant in verschillende steden in Nederland, bevatten 934 verschillende flora- en faunasoorten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Maar liefst 634 verschillende diersoorten en 298 plantsoorten werden geregistreerd. Naast de boost die de minibossen aan de biodiversiteit geven, zijn de Tiny Forests ook goed voor gemiddeld 127,5 kilo CO2-opslag per jaar, werken ze tegen hittestress en houden water vast.

Van 2017 tot 2020 deden Fabrice Ottburg en Dennis Lammertsma van Wageningen University & Research samen met vrijwilligers onderzoek naar 11 Tiny Forests in Nederland. In het oudste Tiny Forest, Groene Woud in Zaanstad, werden de meeste verschillende soorten aangetroffen. De mier staat met stip bovenaan in de top 10 van de meest waargenomen dieren, gevolgd door bladluizen en pissebedden. Andere dieren die veelvuldig zijn gesignaleerd, zijn miljoenpoten, huisjesslakken en regenwormen. Opvallend was dat er ook een enkele keer dieren werden gespot, die eigenlijk niet in Nederland thuishoren, zoals de kolibri en de springkikker. 

CO2-opslag
Naast onderzoek naar de biodiversiteit is ook gekeken naar de CO2-opslag van de Tiny Forests. De gemiddelde CO2-opslag kwam hierbij uit op 127,5 kilo per jaar, maar de verschillen tussen de onderzochte bosjes waren zeer groot. Bij het oudste bos in Zaanstad kon een opslag worden gemeten van 630 kilo per jaar, terwijl bij een pas aangelegd en helaas vernield Tiny Forest in Almere slechts een CO2-opslag van 4 kilo werd gemeten. De verwachting van de onderzoekers is dat de CO2-vastlegging de komende jaren zal uitkomen op zo’n 250 kilo per jaar, wat gemiddeld is voor een Nederlands bos.

Temperatuur
Andere doelen van een Tiny Forest zijn het tegengaan van hittestress en het zorgen voor waterberging. Uit gegevens van het KNMI blijkt dat de 11 onderzochte minibossen tezamen zes miljoen liter hemelwater hebben opgevangen. Daarnaast is gekeken naar verschillen in luchttemperatuur tussen de straat en een Tiny Forest. Terwijl er vorig jaar zomer bij het Tiny Forest in Zaanstad een straattemperatuur van ruim boven de 40 graden werd gemeten, was de bodemtemperatuur op datzelfde moment in het minibosje zelf net boven de 15 graden. Hoewel de temperatuurmetingen nog gering zijn, menen de onderzoekers dat er wel indicatie is van een trend en dat naarmate een minibos verder groeit het temperatuurverschil groter wordt.

Naar de presentatie van de onderzoeksresultaten

Over Tiny Forest
Een Tiny Forest is een bos ter grootte van een tennisbaan (200 tot 250 m2), waarop 600 inheemse bomen worden aangeplant. De bodem van het minibos is bewerkt en afgedekt met een dikke mulchlaag. Een Tiny Forest wordt aangeplant om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in de stad, maar ook om jongeren meer bij de natuur te betrekken en een ontmoetingsplek te vormen voor buurtbewoners.

Inmiddels telt Nederland 125 Tiny Forests, die zijn gerealiseerd in samenwerking met gemeenten en scholen. En dat zullen er nog aanzienlijk meer worden. Zo heeft IVN vijftig partnergemeenten die allen hebben toegezegd minimaal drie Tiny Forests te zullen aanleggen.

Naast de minibossen in de publieke ruimte hebben ook 60 particulieren inmiddels een minibos in hun achtertuin geplant.

Europa
Tiny-Forest-projectleider Daan Bleichrodt hoopt de komende jaren nog veel meer minibossen te zullen aanplanten en niet alleen in Nederland. Bleichrodt: ‘Ons doel voor de komende vijf jaar is om in ieder land van Europa een Tiny Forest te realiseren. In België en Engeland zijn ze in ieder geval al flink aan de slag.’

Boek
Daan Bleichrodt, die het concept Tiny Forest persoonlijk naar Nederland haalde, stak zijn ziel en zaligheid de afgelopen vijf jaar in de minibossen. Aanleiding voor Daan om een boek te schrijven, om mensen zo een kijkje achter de schermen te geven. Samen met IVN-collega Maarten Bruns, die ook vanaf het begin betrokken was, schreef hij ‘Tiny Forest; ‘klein bos, groot avontuur’, dat vanaf 16 april verkrijgbaar is.

Bestel het boek