Kind & Natuur
maandag03okt2016

Succesvolle achtste editie conferentie Kind van Nature

Op woensdag 28 september vond in het prachtige Burgers' Zoo Arnhem de achtste editie van Kind van Nature plaats, met als thema Gender in Groen. De dag stond in het teken van gendergerelateerde aspecten van groen in kinderopvang en onderwijs. Bezoekers werden die dag door wetenschapsjournalist Mark Mieras meegenomen in het kinderbrein en konden diverse inspirerende workshops bijwonen.

180 ambassadeurs voor Kind & Natuur

KvN 2016De achtste editie van de conferentie Kind van Nature was een groot succes. De opkomst was groot, en het thema ''Gender in Groen'' sprak bij veel mensen tot de verbeelding. Bovendien zat volgens dagvoorzitter Marc Veekamp (IVN) de sfeer er goed in: ''Ik zie alleen maar blije gezichten. Dat betekent 180 ambassadeurs voor Kind & Natuur, die heel wat kunnen bereiken met elkaar’’.

De verschillen tussen jongens en meisjes

Wetenschapsjournalist Mark Mieras nam bezoekers die dag mee in zijn bijzondere groene denkwereld waarbij hij uitgebreid vertelde over zijn wetenschappelijke ontdekkingen omtrent verschillen tussen meisjes en jongens. In hoeverre spelen verschillen ook een rol in natuurbeleving door kinderen? En hoe kan hier rekening mee gehouden worden in de kinderopvang en het onderwijs? 

Mark Mieras onderstreept het belang van de natuur in het leven van kinderen:‘’De natuur is een plek waar zowel jongens als meisjes zich kunnen opladen. Een plek die ze helpt zich te weer te stellen tegen de enorme (keuze)druk die ze tegenwoordig ervaren’’. De manier waarop ze hier echter een invulling aan geven is volgens hem wel degelijk verschillend. Zo is de natuur voor jongens vooral een plek om fysiek bezig te zijn, terwijl bij meisjes verbeelding en fantasie een centrale rol spelen. Mark Mieras maakt hierbij nog een kanttekening: ‘’Tegenwoordig beseffen we dat die verschillende eigenschappen niet altijd gebonden zijn aan meisjes- of jongenslichamen. Zo heb je ook jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens. Het belangrijkste is dat er aandacht is voor verschillen’’.

Beleven in Burgers' Zoo

Aansluitenden konden bezoekers tijdens het workshopprogramma in Burgers' Zoo in de salon in gesprek gaan met Mark Mieras of diverse workshops volgen op het gebied van groen in kinderopvang en -onderwijs. Bijvoorbeeld een workshop Regen en techniek van Brigitte Moulaert over hoe je met (regen)water een spetterende kinderactiviteit neerzet. Of je kon je creativiteit de vrije loop laten tijdens een praktische workshop rond natuurbeleving of fotografie. 

De workshops bracht de Regen en techniek workshop Kind van Naturedeelnemers inspiratie en nieuwe ideeën om mee te nemen binnen hun werkveld. Onder andere bij de workshop Verwondering en creativiteit in natuurbeleving door Anne Mijke van Harten. ‘’Ik heb een jaarkaart voor Burgers' Zoo, maar door de workshop zie ik het park opeens door hele andere ogen. Ook weet ik nu hoe ik kinderen op een bewuste manier actief kan betrekken bij de natuur’’, aldus Troy Corsen van Helicon Opleidingen. 

rondleiding Burgers' Zoo Kind van NatureTussen de workshops door kon er rondgestruind worden op de natuurmarkt, waar diverse groene initiatieven een podium kregen. Ook lieten veel deelnemers zich onder begeleiding van een gids verwonderen in de Bush, Savanne, Ocean of Desert.

Tiny Forest

Aan het einde van de middag lichtte Daan Bleichrodt (IVN) Tiny Forest toe. Een Tiny Forest NL is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners de Nederlandse natuur ontdekken Een ontmoeting met Shubhendu Sharma (bekend van de Tiny Forest TED-talk) leidde ertoe dat het eerste Nederlandse Tiny Forest werd geplant in Zaandam. Deze ''Kleine Wildernis'', waar kinderen actief aan meehelpen, groeit nog volop. Daan Bleichrodt, al vanaf jongs af aan betrokken bij de natuur, is erg enthousiast over het IVN project: "Waar ruimte is willen we graag meer van dit soort groene gebieden planten. Iedere school of kinderopvang, die in het bezit is van beschikbare vierkante meters, is dan ook van harte welkom om mee te doen.’’