Vogels
woensdag19jun2019

Stilte op komst

Is het jou al opgevallen dat je vogels in de lente nog druk hoort kwetteren in de tuin, maar dat je er in de zomer nog maar weinig hoort? Rond deze tijd van het jaar kan je dit in bossen en tuinen prima waarnemen, let er zelf maar eens op. Wanneer de langste dag van het jaar (21 juni) voorbij is, wordt het heel wat stiller in de tuin.

Dat vogels in de zomer zo stil zijn komt niet door het warme zomerweer, maar doordat ze weinig aanleiding tot en weinig tijd voor zingen hebben. Zo hebben tal van vogels het te druk met het aanvullen van hun energiereserves voor de maanden die komen gaan.

De dagen korten en dit heeft invloed op de hormoonhuishouding van vogels. In de lente zingen mannetjes uit volle borst om vrouwtjes te imponeren en hun territorium af te bakenen. Tijdens het broedseizoen houden vogels zich ook vaak stil om geen aandacht te trekken van rovers zoals katten, kraaien en koekoeken. Nu is voor de meeste vogels de broedtijd voorbij en hebben ze andere zaken aan hun hoofd. Alleen vogels zoals de merel, die nog met hun tweede of derde broedsel bezig zijn kan je af en toe nog horen zingen.

Er zijn echter nog een paar uitzonderingen. Door de overvloedige aanwezigheid van insecten in Nederlandse moerasgebieden gaan veel moerasvogels langer door met broeden. Daar hoor je nog vaak kleine karekieten en snorren zingen. Ook de putter kan je in de buurt van boerderijen en boomgaarden nog horen zingen.

Dat het zo stil is in de vogelwereld komt ook door de drukke agenda die veel soorten tijdens de nazomer hebben. Trekvogels moeten voldoende eten om de aankomende lange tocht naar warmere oorden aan te kunnen.

Standvogels moeten dan weer veel eten om hun vetreserve op peil te hebben voor de herfst en de winter. Ook ruien koppels dan om hun versleten verenkleed te vervangen en winterklaar te hebben. Doordat ook vliegveren vervangen worden zijn ze extra kwetsbaar en dus muisstil.
Gelukkig voor vogels  is er in de zomer veel voedsel beschikbaar in de vorm van insecten, zaden en bessen.

Mocht je een zachte, rommelige en niet herleidbare zang horen, dan is de kans groot dat een jonge vogel aan het oefenen is. Pas volgende lente zal deze een volleerd zanger zijn.