Beleid & Organisatie
maandag12apr2021

Stichting en vereniging IVN samengevoegd tot één vereniging!

Hoera! Dit weekend keurden de stichting IVN en de Landelijke Raad van de vereniging IVN de fusie tot één vereniging IVN goed. We zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan functioneren als één organisatie: we hebben één naam, één missie, één meerjarenplan, één jaarplan en ook de financiering is sterk verweven. Om ons ook naar de buitenwereld zo te presenteren is de keuze gemaakt om weer terug te keren naar de oorspronkelijke juridische structuur.

Hoe zat het ook alweer?

Inmiddels 17 jaar geleden hebben de beroepskrachten en vrijwilligers van IVN besloten meer afstand van elkaar te nemen en verder te gaan als aparte vereniging en stichting. In die tijd was dat gegeven de verschillen een logisch besluit. Het heeft de beroepsorganisatie ook de autonomie gegeven om de zaken op orde te brengen en een mooie groei door te maken. 

'Vanuit die positieve groei en ontwikkeling is dit jaar het besluit genomen om weer verder te gaan als 1 vereniging. We zijn ervan overtuigd dat we de grote uitdagingen in deze tijd om mens en natuur weer met elkaar te verbinden beter aan kunnen gaan vanuit deze gezamenlijke basis.' – Jelle de Jong, directeur-bestuurder

Samen meer bereiken

De samenvoeging betekent niet alleen een juridische verandering. IVN wil de komende jaren nóg meer mensen verbinden met de natuur. Samen willen we een beweging vormen waaraan ieder vanuit de eigen kracht en positie bijdraagt.

'Nu zijn we, na een lange en degelijke voorbereiding, echt één organisatie. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We kunnen nu nóg eendrachtiger de schoonheid en de kostbaarheid van de natuur uitdragen.' – Hans Gilissen, voorzitter

Om dat te bereiken bundelen we de krachten van de  beroepsorganisatie en vrijwilligers en gaan we nog meer de samenwerking opzoeken. Deze nieuwe juridische structuur helpt daarbij. Hoe we dit verder aan gaan pakken, komt aan bod in de nieuwe meerjarenvisie 2021-2025.