Natuur in de Buurt
dinsdag09mrt2021

Stem voor de natuur op 17 maart #stemvoornatuur

Als je natuur en de zorg voor biodiversiteit belangrijk vindt, heb je de komende verkiezingen niets aan de stem- of kieswijzer. Geen enkele vraag over het belang van de natuur. Een gemiste kans, want juist in de afgelopen tijd met de stikstof- en de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk natuur voor ons is. De groene organisaties roepen alle burgers op bij het stemmen de natuur niet te vergeten.

In verkiezingstijden als deze wordt massaal gebruik gemaakt van de stem- of kieswijzer. Er zijn meer zwevende kiezers dan ooit en naast televisiedebatten en opiniepeilingen zijn stemwijzers bepalend voor de uiteindelijke uitslag. In de kieswijzers die nu beschikbaar zijn komt een breed scala aan belangrijke thema’s aan bod. Aandacht voor natuur en landschap ontbreekt echter, terwijl de politiek juist hier in de komende periode het verschil kan maken.

Keren we de trend van het verder uitsterven van soorten of werken we door aan het herstel van een schone en gezonde leefomgeving? IVN Natuureducatie, LandschappenNL, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland roepen kiezers op het belang van natuur en landschap mee te wegen bij het bepalen van hun stem.

Politieke partijen verschillen

Wie op 17 maart wint, bepaalt voor een belangrijk deel welke kant het de komende jaren opgaat met natuur en landschap in ons land. En dat is belangrijk, gezien de grote uitdagingen waar we voor staan. De natuur in ons land staat er niet best voor. Vogels zoals de grutto en de veldleeuwerik zijn vrijwel uit het boerenland verdwenen. Het aantal insecten is drastisch afgenomen en veel natuurgebieden verkeren in slechte conditie door onder andere de stikstofuitstoot.

Tegelijkertijd is de behoefte aan natuur en een gezonde en groene leefomgeving groter dan ooit. Natuur geeft rust in stressvolle tijden. De manier waarop politieke partijen van plan zijn om natuur en landschap weer meer te waarderen, loopt sterk uiteen. Het is een gemiste kans dat de online verkiezingstools de kiezer daar geen inzicht in bieden, waardoor ze dus op dit gebied ook geen goede keuze kunnen maken. 

Kieswijzers

Vorige week hadden 3,6 miljoen mensen de Stemwijzer al ingevuld. Hierin komt natuur helemaal niet aan bod. Voor de Kieswijzer geldt hetzelfde: geen vraag over natuur. Het Kieskompas laat ons gelukkig met één vraag nog wel nadenken over of de bouw van woningen ten koste mag gaan van groen. Maar daarmee moeten we het doen. En dat terwijl de meeste mensen uiteindelijk toch een van de grote stemwijzers zullen invullen om te bepalen op welke partij zij gaan stemmen.

IVN wil mensen daarom bewust maken van dit gemis en raadt iedereen die de natuur een warm hart toedraagt aan om verder te kijken dan alleen de grote kieswijzers. Voor wie niet de tijd heeft om alle partijprogramma's door te worstelen, biedt bijvoorbeeld de duurzame kieswijzer uitkomst.

#Stemvoornatuur

Wat heeft de natuur voor u betekend het afgelopen jaar? De natuur heeft zelf geen stem, daarom is het belangrijk dat jij die haar geeft op 17 maart. Vergeet haar niet: #Stemvoornatuur!

Namens LandschappenNL, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland en IVN Natuureducatie, bedankt!

Bron: Naturetoday.nl en ANP Expert support
Foto: Henrie Groeneveld