Kind & Natuur
vrijdag03dec2021

Rotterdamse groene schoolpleinen als internationaal voorbeeld

In veel wereldsteden kampen ze met hetzelfde probleem: kinderen hebben amper groene ruimte om lekker buiten te spelen. Grijze gebouwen staan dicht op elkaar en druk verkeer zorgt ervoor dat ouders het veiliger vinden om hun kinderen binnen te houden. Dan maar op een schermpje. In Rotterdam is IVN-projectleider Ian Mostert al jaren bezig om dit tij te keren.

Door grijze schoolpleinen met behulp van de gemeente om te toveren tot fijne groene pleinen, die ook in de avonduren, weekenden en vakanties voor wijkbewoners toegankelijk zijn, kunnen buurtkinderen hier heerlijk buiten spelen en opgroeien. Ook buurtbewoners kunnen hier ontspannen en elkaar ontmoeten. Hoe het er in Rotterdam aan toegaat, is inmiddels ook opgemerkt door de Bernard van Leer Foundation, die al vijftig jaar over de hele wereld actief is op het gebied van ontwikkeling van jonge kinderen.

In hun uitgave Early Childhood Matters 2021 vertelt Ian het verhaal van Rotterdam, dat in Nederland maar ook internationaal kan dienen als mooi voorbeeld.

Lees het hele artikel (in het Engels)

Bron: Early Childhood Matters