IVN
woensdag03okt2018

Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Wil jij heel Nederland inspireren met natuurinclusieve bouwprojecten? Doe mee met de prijsvraag!

De vraag naar woon-en werklocaties neemt toe. In combinatie met klimaatverandering, zorgt die verstedelijking voor problemen met hittestress en water. Door meer groen en biodiversiteit te integreren in bouwprojecten, draagt dat bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Voorbeelden gezocht!

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. De organisatoren van de prijsvraag zijn daarom op zoek naar innovatie en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is. Het gaat om bouwprojecten waarbij op, tegen en/of naast de gebouwen groen wordt toegepast.

Beoordeling en belangrijke data

De jury (bestaande uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel) beoordeelt en nomineert de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen. In het voorjaar van 2019 volgt bekendmaking van de winnende uitvraag tijdens een sprankelende bijeenkomst. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing. Nomineren van een project kan tot 14 december 2018. De definitieve aanmelding moet uiterlijk 21 december zijn ontvangen. Doe mee met de prijsvraag, deel jouw voorbeeld van natuurinclusief bouwen in de uitvraag en help mee anderen te inspireren om bouwen en biodiversiteit te verbinden!

Doe mee met de prijsvraag

Samenwerkingspartners

Om de ontwikkeling van te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen), met o.a. IVN, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research.