Gelderland
IVN
maandag08nov2021

Oproep namens onderwijs, maatschappelijke organisaties, GGD's, onderzoek en bedrijven: gun elk kind toegang tot een groene speel- en leerplek!

Dankzij de subsidieregeling groene schoolpleinen kunnen 69.712 leerlingen uit Gelderland nu leren en spelen op een groener schoolplein. De succesvolle regeling loopt eind 2021 af. Maar onze droom, binnen één schoolgeneratie heeft elk kind toegang tot een groene speel- en leerplek, is nog niet bereikt. Circa 1/3 van alle basisscholen heeft hun plein vergroend met subsidie van provincie Gelderland. Een mooi resultaat, maar we hebben nog 2/3 van de scholen te gaan! Daarom zetten wij ons in, met brede steun van onze partners, voor het verlengen van de subsidieregeling.

  • Lees hier onze brief aan Provinciale Staten.
  • In deze whitepaper van IVN en Jantje Beton lees je waarom een groene speel- en leerplek zo belangrijk is voor kinderen.
  • Bekijk onze factsheet waarin we de resultaten van de subsidieregeling tot nu toe op een rijtje hebben gezet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 11-11-2021
Helaas is de motie van D66, gesteund door 50PLUS, SP, PvdD, FVD, PVV en groep de Kok, voor het verlengen van de subsidieregeling groene schoolpleinen gisteren niet goedgekeurd. Aan onze inzet heeft het niet gelegen. Ondanks veel waardering voor de geboekte successen en sympathie voor het onderwerp vindt de provincie dat ze genoeg heeft gedaan en was er geen financiële ruimte.

Onze droom, binnen één schoolgeneratie heeft elk kind toegang tot een groene speel- en leerplek, verandert niet. De komende jaren blijven we ons, samen met onze partners en deels mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, inzetten voor onze droom.

Dat doen we o.a. door: 

  • De aanpak van de Gelderse NME-centra te ondersteunen om scholen te begeleiden bij het implementeren van structurele buitenlessen. 
  • Promotie van de Nationale Buitenlesdag.  
  • Jaarlijks een Gelderse Natuurles te publiceren waarbij het eigen plein als leerplek wordt ingezet.  
  • Werving, opleiding en deskundigheidsbevordering van schoolgidsen, moestuinvrijwilligers en (natuur)ouders. Meer deskundige vrijwilligers kunnen inzetten, ontlast de school bij buitenles, moestuinieren en in het beheer en onderhoud. 
  • Gemeenten op te roepen om lokaal groene schoolpleinen te stimuleren. Dat doen we via persoonlijk contact, maar ook in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, bijvoorbeeld met het manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’.
     

We willen al onze partners hartelijk bedanken, zonder jullie waren we nooit zo ver gekomen. We zien ernaar uit om in de toekomst verder samen te werken aan natuurlijke speel- en leerplekken voor ieder kind in Gelderland.