Gezondheid
woensdag24jun2020

Nota 'Gezondheid Breed op de Agenda' biedt mogelijkheden voor groen en natuur

Op 25 mei bood staatsecretaris Blokhuis (VWS) de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 aan de Tweede Kamer aan. De nota, getiteld Gezondheid Breed op de Agenda neemt positieve gezondheid als centraal principe.

De rol van groen en natuur 
 

Er wordt veel aandacht gegeven aan de rol van de fysieke leefomgeving en de ambitie is om gezondheid in 2024 een vast onderdeel te laten zijn van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Ook wordt apart aandacht besteed aan de vitaliteit van de ouderen: “In 2024 hebben alle gemeenten een leefomgeving gecreëerd die ouderen verleidt tot een gezonde leefstijl”, waarbij specifiek bijvoorbeeld beweegtuinen en buurtmoestuinen worden genoemd. Dit biedt mogelijkheden voor meer aandacht voor de rol van groen en natuur in omgevingsbeleid. IVN heeft zich er flink voor ingezet om de natuur in de nota te krijgen, wij zijn dan ook erg blij met dit resultaat!

Bekijk de nota Gezondheid Breed op de Agenda