Natuur in de Buurt
dinsdag07apr2020

Natuurinclusief Bouwen

Wat kun je als bedrijf, projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente doen om buurten te vergroenen en te verduurzamen? IVN biedt met het programma Natuurinclusief bouwen kant-en-klare handvatten om aan de slag te gaan. Zo bouwen we samen aan een groene toekomst!

Waarom Natuurinclusief bouwen?

Meer natuur is goed voor mensen en helpt ons bij wateroverlast, bijensterfte en hittestress. Samen met IVN Natuureducatie kan jouw bedrijf werken aan een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door mensen dichter bij de natuur te brengen en andersom. Met het programma Natuurinclusief bouwen maken we wonen én werken groen.

Wat is Natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur te integreren in nieuwbouw of renovatie van gebouwen. Ook in de openbare ruimte liggen veel kansen om de biodiversiteit te verbeteren rekening te houden met dieren en planten. Denk hierbij aan minibossen, workshops en meer.

Natuurinclusief bouwen met IVN

Het IVN programma Natuurinclusief bouwen richt zich op vergroening en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit doen we door de aanleg en inrichting van de groene ruimte. Daarnaast betrekken we de omgeving. Dat is essentieel én een voorwaarde voor langdurig succes. Dat heeft niet alleen een positief effect op de biodiversiteit, maar ook op mensen. Want groen is gezond, verhoogt de leefbaarheid in wijken en de productiviteit van werknemers. 

Het doel van Natuurinclusief bouwen 


Vergroten van het aantal m2 meters biodivers groen

  • Tegengaan van verstening
  • Stimuleren van biodiversiteit
  • Klimaatbestendigheid vergroten: reduceren van hittestress en berging van water bij overmatige neerslag.

Vergroten van de natuurbeleving

  •   Betrekken van bewoners bij de natuur in de woonomgeving

  •   Betrekken van werknemers bij de natuur in de werkomgeving 

  •   Bijdragen aan het plezier, gezondheid van bewoners en werknemers 

Welke producten biedt IVN aan voor Natuurinclusief bouwen?
 

Natuurinclusief werken

Wat kun je als werkgever doen om jouw bedrijf groen en duurzaam te maken?

Bedrijfsbos

IVN Tiny Forest voor Bedrijven

Wil jij van jouw bedrijf een groene, inspirerende werkplek maken? Een plek die zorgt voor trots, werkplezier en meer creativiteit bij jouw medewerkers? Die bijdraagt aan een groen imago en die de biodiversiteit stimuleert, verkoeling biedt op warme dagen, water bergt bij overvloedige regenval en CO2 opslaat? Plant dan, samen met je medewerkers, een Tiny Forest met buitenwerkplek op jouw eigen bedrijfsterrein!
Meer informatie? Download de flyer Tiny Forest voor Bedrijven.

Natuurinclusief wonen

Wat kun je als projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente doen om buurten te vergroenen en te verduurzamen? 
Een aantal IVN-projecten zijn al beschikbaar voor particulieren, maar kunnen groter en op maat worden gemaakt voor de wensen van jouw gemeente of buurt. Een mooie kans om de handen ineen te slaan!

https://www.ivn.nl/operatie-steenbreek/workshop-een-levende-tuin-maak-je-zelfTiny Forest
Tiny Forest leent zich uitstekend voor uitrol in (nieuwbouw)buurten. Het is een minibos van ongeveer 200 m2 dat biodiversiteit stimuleert, bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van de buurt en een leuke, groene ontmoetingsplek is. Het is ook mogelijk om een plan voor meerdere Tiny Forests te maken naar jullie wens. Meer weten over Tiny Forest

Tuiny ForestTuiny Forest
Tuiny Forest(s) zijn uitermate geschikt voorwoningbouwprojecten en daarmee nieuw opgeleverde tuinen direct aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels én klimaatbestendig te maken.
Het is een inheems microbos van 6m2 vol bomen, struiken en kruiden die je in de tuin aanlegt.
Het is een speciale mix
van inheemse bomen (5x), heesters (6x) en
kruiden (14x). Meer weten over Tuiny Forest?

RoodborstjeWorkshop Levende Tuinen Wat is er fijner dan buurtbewoners die hun eigen tuin vergroenen? Een mooie manier om hen handvatten te bieden, is de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’. Tijdens deze inspirerende workshop van 1,5 uur leren de deelnemers hun tuin natuurlijker en diervriendelijker te maken. De workshop kan op aanvraag georganiseerd worden. In combinatie met Tuiny Forest is de workshop een kant-en-klare oplossing voor natuurinclusieve bewoning en –beleving. Meer weten over De Workshop Levende Tuinen?