IVN
dinsdag18jun2019

Natuurgidsen aan de slag met de IVN Routes app

Ken jij de IVN Routes app al? Met deze leuke toepassing ontdek je tijdens een natuurwandeling dingen die je anders niet zou zien. Sinds kort wordt de app ook in de natuurgidsenopleiding (NGO) ingezet. Vijf natuurgidsen in opleiding vertellen hoe zij de app voor hun afstudeerproject gebruikten.

Wie zijn jullie?

‘Wij zijn één van de afstudeergroepen van de NGO van IVN Deventer. Onze groep bestaat uit de natuurgidsen in spe Dissl, Ellie, Marleen, Tom en Winnifred.’

Hoe kwamen jullie bij de app terecht?

 ‘Oorspronkelijk wilden we zelf een blauwdruk voor een route-app maken. Toen vernamen we dat IVN net een app had uitgebracht. Daarom hebben we voor ons eindproject gekozen om de IVN Routes app te evalueren. Dit hebben we gedaan door bestaande routes te wandelen en door zelf routes in te voeren in de app. Zo kwamen we tot  een wandeling op De Sprengenberg in Haarle, uitgewerkt in drie verschillende thema’s. ‘

Hoe hebben jullie de kennis van de NGO toegepast in de app?

‘Bij de eindopdracht is het de bedoeling om de kennis van de opleiding toe te passen. Naast over  voldoende feitenkennis beschikken, moet een natuurgids ook de gave hebben om een breed publiek aan te spreken. We kozen daarom voor de thema’s ‘Fauna en flora’, ‘Cultuur, historie en landschap’ en voor een kinderwandeling.’

Wat vinden jullie leuk aan het maken van routes?

‘Om de route te maken en te controleren zijn we vaak in het prachtige natuurgebied De Sprengenberg geweest. Als je dit kan doen in het gezelschap van een enthousiaste groep, werkt dat extra motiverend. Natuurlijk is wandelen al leuk op zich, maar het is nog leuker om je tijdens die wandeling bewust te worden van de omgeving en van wat dat gebied zo bijzonder maakt. Je ontdekt details die je anders niet zou zien, zoals een dierenwissel of een verscholen grafheuvel. Het fijne van de app is dat je multimedia kan toevoegen. Je kan bijvoorbeeld het geluid van een fiepende ree of het beeldfragment van een baltsende korhoen in de app tonen. Zo krijgt de wandelaar onmiddellijk een duidelijk beeld.’

Wat is de meerwaarde van de app voor een natuurgids of IVN-afdeling?

‘Een wandeling uitstippelen wordt erg vaak gekozen als afstudeeropdracht. Een wandeling in de app maken is dan een mooie aanvulling op zo’n klassieke wandeling.

We raden IVN afdelingen sowieso aan om mee te doen met de app: je zet hierdoor je werkgebied en afdeling meer in de schijnwerpers. Vaak hebben afdelingen al routes op papier en is het enkel nog een kwestie van deze in de app invoeren. Ondertussen kan je al op veel plaatsen in Nederland IVN-routes vinden.’

Welke plannen hebben jullie nog met de route-app?

‘IVN Hellendoorn-Nijverdal  gaat nog meer wandelingen invoeren. Ook bij de andere afdelingen willen we bekijken of we van klassieke wandelingen een route in de app kunnen maken. Je kan als afdeling makkelijk deelnemen aan de app.

De drie wandelingen die de vijf natuurgidsen hebben gemaakt zijn te vinden in de IVN Routes app (locatie: Haarle).