Gezondheid
dinsdag06apr2021

Natuur bevordert de mentale gezondheid van ouderen tijdens corona

De COVID-19 epidemie heeft er niet toe geleid dat ouderen minder de natuur opzoeken. Sterker nog, het aantal natuurbezoeken is tijdens de coronacrisis zelfs gestegen. Zo gaan vitale ouderen vaak naar nieuwe plekken en zoeken ze vaker rustigere en dichtbij gelegen plekken op. 

In tegenstelling tot vitale ouderen komen hulpbehoevende ouderen minder buiten, maar toch is ook voor hen de natuur van groot belang. De resultaten van een onderzoek naar het effect van natuur op ouderen tijdens het verloop van de Coronacrisis, van IVN Stagiaires Naomi van Batenburg en Anna Laming, laten zien hoe contact met de natuur voor vitale en hulpbehoevende ouderen belangrijke kansen biedt om een crisissituatie gezond door te komen.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees het hele stuk in Vakblad Groen:

​ Onderzoek Natuur en de mentale gezondheid van ouderen tijdens Covid-19 ​