IVN
maandag01apr2019

Petitie: Nationale Binnenlesdag

Kinderen krijgen tegenwoordig veel te vaak buitenles. Op school komen ze dagelijks in de natuur, waarbij ze spelenderwijs vakken volgen als rekenen en taal. Kinderen krijgen teveel zuurstof binnen en halen te hoge schoolresultaten. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijssysteem in Nederland.

Doordat er bijna niet meer binnen les wordt gegeven, staat een groot deel van de klaslokalen staat leeg en er worden nauwelijks schoolboeken meer gedrukt. Onderwijsexpert Jaap van Viermuren: 'Kinderen hebben recht op een grijze en prikkelarme leeromgeving zonder stimulans, zodat zij zich vooral kunnen focussen op lange teksten zonder plaatjes.'

Alle kinderen naar binnen!

Lisa (9) zit in groep 7: 'Ik onthoud de lesstof veel beter als ik buitenles krijg. Mijn CITO-score was zo hoog, dat ik nu al naar de universiteit moet.' Ook voor leerkracht Maria Grijsmans heeft het buiten lesgeven grote gevolgen. 'Ik heb voor dit vak gekozen om de hele dag op een stoel te zitten en ingewikkelde sommen op het bord uit te leggen. Nu de kinderen buiten spelenderwijs rekenen, is er voor mij niets meer aan. Ik kan ze niet eens meer de klas uitsturen, want ze zijn al buiten.'

Daarom pleiten IVN Natuureducatie en Jantje Beton voor de invoering van de Nationale Binnenlesdag op 1 april: een speciale dag waarop kinderen eindelijk weer stilzitten en in een klaslokaal les krijgen. Alle kinderen naar binnen! Vind jij dit ook belangrijk?

Teken de petitie