(Zoog)dieren
dinsdag25aug2020

Najaarsvleermuistuintelling

Heb jij een groene tuin of een vijver? Dan is er een grote kans dat er 's avonds vleermuizen voorbij komen vliegen. Meedoen is heel simpel: ga vanaf zonsondergang in je tuin zitten en kijk tot het donker is of je boven je tuin vliegende vleermuizen ziet!

De Najaars Vleermuistuintelling vindt plaats op 29 en 30 augustus 2020

Volg de stappen hieronder en geef je bevindingen door. Zo kan de Zoogdiervereniging gegevens verzamelen over welke soorten waar te zien zijn en of er duidelijk onderscheid te zien is tussen de aanwezigheid in buitenwijken, stadskernen en dorpen.

Heel veel plezier!

Stap 1: maak een nieuwe telling aan

Maak op de website van tuintelling.nl een nieuwe telling aan. Kies hier voor het evenement 'vleermuistelling'.

Stap 2: Zoek een goede plek in je tuin

Om vleermuizen te zien, kan je het best vanaf zonsondergang een uurtje in je tuin gaan zitten. Dat is op 29 en 30 augustus vanaf ongeveer 20:30 uur. Om het silhouet van een vliegende vleermuis goed te kunnen zien, zoek je een plekje van waaruit je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. Bij voorkeur met ook wat zicht op een boom of struiken – want daar blijven vleermuizen graag dichtbij.

Stap 3: Bepaal de vleermuissoort 

In totaal zijn er achttien soorten vleermuizen in Nederland te zien. Hiervan zijn er een aantal in onze woonomgeving te spotten. De gewone dwergvleermuis en laatvlieger jagen bijvoorbeeld ook in parken en tuinen en hangen graag rond in spouwmuren en onder dakpannen. Je kunt deze en andere vleermuissoorten bepalen door de zoekkaart voor de meest voorkomende vleermuizen in Nederland te gebruiken. Deze kaart is gemaakt door de Zoogdiervereniging en laat je zien hoe je ziet wat voor vleermuis het is, door te kijken naar de grootte van de vleermuis en de manier van vliegen.
Als je niet zeker bent wat voor soort vliermuis je hebt gezien, kies dan voor de optie 'vleermuis onbekend'.

Stap 4: Voer je telling 

Klik op het plusje naast de vleermuissoort en geef het aantal vleermuizen door die je van deze soort hebt gespot. Als je nog opmerkingen hebt, kun je deze er nog bij schrijven. Als je klaar bent, klik je op 'voer mijn telling in'.

LET OP! Met 'hoeveel' wordt bedoeld: het hoogst aantal vleermuizen dat je van die soort tegelijk hebt gezien in je tuin. Dus als je 25 keer een gewone dwergvleermuis hebt gezien, tel je 1 gewone dwergvleermuis. Als je zeker weet dat het niet dezelfde maar meerdere dieren waren, dan noteer je dat aantal aan. Als je bijvoorbeeld teglijkertijd 2 gewone dwergvleermuizen ziet, vul je 2 in. 

En dan ben je klaar! We hopen dat je aankomend weekend veel mooie vleermuizen gaat spotten! Heel veel zoek- en kijkplezier toegewenst.

Foto: Mark Zekhuis