Landschap
vrijdag23sep2016

Limburgse Nationale Parken dienen bidboek in

GrensparkLimburg doet mee aan natuurwedstrijd

Onder de noemer GrensparkLimburg hebben de Nationale Parken De Maasduinen, de Meinweg en Nationaal Landschap Zuid-Limburg zich kandidaat gesteld voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland.

Groene snoer van 200 km lang

De mooiste natuurgebieden liggen in Limburg op de grens. Limburg telt drie Nationale Parken, één Nationaal Landschap en vier grensoverschrijdende parken. Zij vormen samen een groen snoer van bijna 200 kilometer natuur langs de Duitse en Belgische grens. De parken hebben de handen ineengeslagen en dienden gezamenlijk een bidboek in voor het hele grensgebied van de provincie Limburg, onder de titel: ‘GrensparkLimburg, hoogtepunt van Nederland’. Het GrensparkLimburg loopt van de Mookerheide tot aan de Vaalserberg en beslaat de hele strook tussen de Duitse grens en de oevers van de Maas. In totaal gaat het bij het park om 13.000 hectare natuur in Limburg. Aangrenzend in België en Duitsland ligt nog eens 7.000 hectare.

Vakjury nomineert

Een vakjury onder leiding van Pieter van Vollenhoven nomineert een aantal natuurgebieden. Daarna mag het publiek meestemmen. De uitslag van de verkiezing wordt op 31 oktober bekend gemaakt in het TV-programma ‘De Wereld Draait Door’. Het natuurpark dat de prijs wint ontvangt maximaal 300.000 euro om de kwaliteit en toegankelijkheid te vergroten. Daarnaast gaat het ministerie van EZ helpen bij de internationale promotie van het natuurgebied.

Bidboek

Het bidboek beschrijft de economische kansen die het GrensparkLimburg biedt en geeft een paar voorbeelden van projecten die kunnen bijdragen aan extra bezoekers in binnen- en buitenland. Volgens het bidboek worden er negen icoonprojecten uitgewerkt die tot te verbeelding moeten spreken. “GrensparkLimburg richt zich naast het Nederlandse publiek heel nadrukkelijk op het Duitse en Belgische publiek”, zegt de nieuwe voorzitter van het Nationaal Park De Meinweg, Ricardo Offermanns. “De kracht van ons gebied is dat natuur niet ophoudt aan de grens en dat we traditioneel een sterke band hebben met Duitse en Belgische bezoekers. GrensparkLimburg vormt de toegangspoort voor de buitenlandse toerist naar de Nederlandse natuur.”

Maar liefs 15 organisaties werkten mee aan de samenstelling van het bidbook, waaronder de VVV’s, de overlegorganen van de Nationale Parken, de Provincie Limburg, IVN Limburg, IKL, het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg, het Limburgs Landschap en de Vereniging van particuliere eigenaren in de Maasduinen.

Een samenvatting van het Bidbook  kun je hieronder downloaden en een kaartje van het gebied is te vinden op de nieuwe website van de natuurparken in Limburg, www.natuurparkenlimburg.nl.

Stemmen is mogelijk vanaf 10 oktober via www.nationaleparkenwereldklasse.nl.

15-09-2016_samenvatting_grensparklimburg.pdf