IVN
vrijdag10mrt2017

Leve de groene vrijwilliger!

Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om plant en dier te beschermen, natuur te onderhouden en iedereen – van jong tot oud – te laten genieten van de groene wereld. Deze mensen zijn onmisbaar voor de natuur en natuurbeleving in Nederland. Om het belang van de groene vrijwilliger te onderstrepen is vandaag het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ ondertekend. 

De kracht van de groene vrijwilliger

Manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’

Het manifest is een initiatief van IVN en andere groene vrijwilligersorganisaties: SoortenNL, LandschappenNL en BoerenNatuur. De 12 provincies en het ministerie van EZ steunen het initiatief. De ondertekenaars van het manifest willen dat alle mensen – ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats – de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf. 

Manifest de kracht van de groene vrijwilliger

Jelle de Jong, algemeen directeur, ondertekende het manifest vanuit IVN: “Groene vrijwilligers zijn onmisbaar voor de instandhouding van Nederlands unieke natuur en landschap. Het is fantastisch dat Rijk, Provincies en groene maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk ook nieuwe generaties werven, binden en ondersteunen om actief zijn in het groen.

Verstevigen, uitbreiden, moderniseren

Met de ondertekening van het manifest start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De initiatiefnemers roepen alle organisaties, die zich ook inzetten voor natuur en landschap en groene vrijwilligers een warm hart toedragen, op mee te werken aan een mooie en vitale groene omgeving en het Manifest te ondertekenen. 

Kijk voor meer informatie op de website over het manifest.