Natuur in de Buurt
donderdag18apr2019

Kinderen van de Albatros plantten Tiny Forest op schoolplein

Zo’n 100 leerlingen van basisschool De Albatros planten op 12 april een Tiny Forest aan op hun schoolplein. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen straks les krijgen over de Nederlandse natuur.

TF

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag. 

 TF
9 Tiny Forests in Almere

Gemeente Almere en IVN realiseren met steun van de Nationale Postcode Loterij negen Tiny Forests in Almere. Het eerste Almeerse bos plantten kinderen en buurtbewoners in 2017 in het Cascadepark. Inmiddels zijn er acht minibossen in Almere.