Insecten
dinsdag29mei2018

Kennismiddag over wilde bijen op 31 mei

Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd. Juist deze bijen zijn heel belangrijk voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en dus voor onze voedselvoorziening. En daarom werkt het project Nederland Zoemt de komende jaren aan het vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

‘Met z’n allen moeten we structureel zorgen voor een beter voedselaanbod en nestplekken voor wilde bijen’, zegt Heidi Kamerling, projectleider mbo educatie van Nederland Zoemt en docent mbo groen, aan Wellantcollege in Houten. 

Op 31 mei komen een aantal experts bij Wellantcollege in Houten bij elkaar om groene professionals, zoals groenbeheerders bij gemeenten, docenten groen, studenten, hoveniers en groenvoorzieners van praktische kennis te voorzien hoe de leefomgeving van wilde bijen verbeterd kan worden.

Aanmelden voor de middag in Houten kan via de website van Stadszaken