Overig
dinsdag09jun2020

Jongeren ontwikkelen factsheet duurzaamheidscommunicatie

Door in een winkelcentrum, tijdens een workshop, op instagram of andere sociale media informatie te geven over duurzaamheid en milieuproblemen kun je bij mensen het verlangen aanwakkeren om duurzamer te leven. Maar dat betekent nog niet dat zij zich ook daadwerkelijk duurzamer gaan gedragen. Wat is er nog meer nodig om een verandering in gang te zetten? 

Gijs Boevink die als student verbonden is aan de Universiteit van Wageningen (WUR) maakte samen met de deelnemers van het Groen Traineeship 2019 een factsheet met tien tips voor de communicatie over duurzaamheid. Ze baseerden zich onder ander op het artikel Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? 


In de factsheet met tips besteden de makers onder andere aandacht aan: oude gewoontes loslaten en nieuwe aanleren. “Bij het verduurzamen van individueel gedrag hebben we te maken met gewoontes. Een nieuwe gewoonte aanleren of een oude gewoonte loslaten heeft tijd nodig en gaat met ups en downs. Houd hier rekening mee en wees niet te streng in je communicatie, een alles-of-niets-mentaliteit kan ervoor zorgen dat iemand eerder opgeeft.”

Concrete acties noemen 

Een andere tip is deze: “Als mensen begrijpen wat de impact is van bepaald gedrag kan dat een enorme stimulans zijn om dit gedrag uit te voeren en vol te houden.”
Het noemen van concrete acties die gedaan kunnen worden, kan ook helpen om de stap te nemen naar een duurzaam leven. Concrete voorbeelden van personen die een positieve verandering in gang hebben gezet, laat mensen inzien dat ook zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van milieuproblemen.  

Belevingswereld 

Een van de laatste tips is: verplaats je in de belevingswereld van de ander. Ook belangrijk om te beseffen is dat aangedragen oplossingen voor milieuproblemen soms kunnen botsen met individuele waarden, normen en belangen en heftige emoties kunnen oproepen.

Kortom: de factsheet is een handig hulpmiddel bij het begrijpen van reacties en gedrag in de communicatie over duurzaamheid.  Wil je de factsheet als pdf bestand ontvangen? Mail naar a.salomon@ivn.nl