Duurzaamheid
vrijdag19feb2016

Jongeren als gebiedsontwikkelaars in actie

Leerlingen van het Technasium van RSG Slingerbos|Levant presenteerden donderdag 4 februari als echte adviseurs hun ideeën voor gebiedsontwikkeling aan Natuurmonumenten, adviesbureau Tauw, Waterschap Veluwe en Vallei, LTO, Provincie Gelderland en NME de Hortus. Via het IVN Jongeren Adviesbureau deden zij de afgelopen maanden gedegen onderzoek naar het gebied de Bloemkampen tussen Harderwijk en Nunspeet.

Gebiedsregisseur zoekt inspiratie

In dit gebied gaat Natuurmonumenten aan de slag als gebiedsregisseur om gebiedsopgaven op het gebied van realisatie van Gelders Natuurnetwerk en Kaderrichtlijn Water te realiseren. De Technasium leerlingen kregen daarom via het IVN Jongeren Adviesbureau van Natuurmonumenten de opdracht om een toekomstplan te ontwikkelen voor het gebied ten oosten van Harderwijk. Vier vierde klassen (Havo en VWO) van het Technasium van RSG Slingerbos|Levant hebben in de rol van een junior adviseur deze klus aangenomen, ondersteund door Adviesbureau Tauw die hen een inkijkje gaf in de werkzaamheden van een adviseur. Een pittige opgave voor de leerlingen, - want hoe weeg je verschillende belangen van natuur, recreatie en wensen van inwoners tegen elkaar af-  maar met verrassend resultaat!

Frisse ideeen

De frisse en creatieve ideeën bestaan onder andere uit nieuwe fiets- en wandelroutes, een bezoekerscentrum en oplossingen om lichtvervuiling in het gebied te beperken. De ideeën waren goed onderbouwd met resultaten van enquêtes en vraaggesprekken die de leerlingen met omwonenden en deskundigen hebben gehouden. In het gebied blijken volop kansen te liggen voor een combinatie van natuurontwikkeling, recreatie en toerisme. Natuurmonumenten en andere organisaties waren verrast door de veelheid van ideeën: “We gaan als gebiedsregisseur een intensief traject in de komende jaren, waarbij afstemming met partijen en inwoners van het gebied heel belangrijk is. Vandaag hebben we heel veel nieuwe inzichten gekregen, dank jullie wel! We blijven graag met jullie jongeren in gesprek, ook in het vervolg van dit traject”.

Betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling

IVN Gelderland werkt met haar programma’s aan de betrokkenheid van inwoners bij het gebied. Jongeren hebben vanuit hun perspectief ervaringen en beelden die van meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van het gebied. Door hen te stimuleren tot nadenken over het gebied en nieuwe ideeën te laten ontwikkelen, ontstaat een langdurige betrokkenheid.

Voor meer informatie over bovenstaande bijeenkomst, over de projecten IVN Jongeren Adviesbureau, of aanpak betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling, kunt u contact opnemen met projectleider Stefanie Janssen van IVN Gelderland,via  06-146 763 80 of s.janssen@ivn.nl.