Gezondheid
donderdag23jun2022

Handreiking Groene vrijwilligers Zorg

Vrijwilligers bij zorgorganisaties leveren een essentiële bijdrage aan goede zorg. Dat geldt niet alleen voor zorgtaken in de pure zin, maar ook als het gaat om groen vrijwilligerswerk! Maar hoe vind je die vrijwilligers, hoe begeleid en train je ze? Dat lees je in de Handreiking Groene Vrijwilligers zorg die door IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel is opgesteld. Op de hoogte blijven van Natuur voor Elkaar.

In deze handreiking worden de ervaringen van zorgorganisaties in Overijssel gepresenteerd en vind je voorbeelden van groen vrijwilligerswerk in de zorg. Ook wordt ingegaan hoe je vrijwilligers het beste begeleid en zijn twee voorbeelden van trainingen uitgewerkt.

Handreiking Groene Vrijwilligers zorg