Subsidie IVN Groene Schoolpleinenfonds

Subsidie IVN Groene Schoolpleinenfonds

IVN 21 januari 2023

Heeft jouw school al een groen schoolplein en wil je deze nog beter inzetten voor natuuronderwijs? Dien je subsidie aanvraag in voor het IVN Groene Schoolpleinenfonds!

Het groene schoolplein is een fantastische plek voor kinderen om te spelen, ontdekken en onderzoeken. Als natuurrijk buitenlokaal biedt het ook mogelijkheden voor natuur- en cultuureducatie. Hier helpen wij graag een handje bij! Het IVN Groene Schoolpleinenfonds heeft in 2023 en 2024 elk jaar €25.000 subsidie beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen stimuleren.

Wat heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het IVN Groene schoolpleinenfonds. Allereerst is het fonds gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kun je een projectaanvraag indienen, die aansluit op een van de volgende twee categorieën: 

  1. Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten; 
  2. Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera. 

Voorwaarden

Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

  • De school is reeds in het bezit van een groen schoolplein; 
  • Het betreft een project gericht op het stimuleren van het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en/of cultuureducatie; 
  • Het project heeft een duurzaam karakter. Er worden duurzaam inzetbare materialen aangeschaft of de eigen kennis wordt vergroot. Het inkopen van gastlessen en het huren van materialen valt buiten de ondersteuningsmogelijkheden; 
  • In het projectplan is een beschrijving van de school opgenomen, evenals enkele foto’s van het groene schoolplein; 
  • Het project wordt helder op papier gezet en waar nodig voorzien van voldoende onderbouwing. Welke kennis wordt opgebouwd of welke materialen worden aangeschaft en hoe komt dit natuur- of cultuureducatie op het groene schoolplein ten goede?; 
  • Het Cultuurfonds kan tot 50% van de projectkosten dekken. Dit betekent dat ten minste 50% van de projectkosten worden gedekt middels een eigen bijdrage of cofinanciering; 
  • Er worden bedragen tot €2.000 toegekend.  

Subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen voor jouw project tot 31 januari 2023. Medio maart krijg je bericht over de toekenning.

Dien een aanvraag in

Bijdragen

Je kunt ook bijdragen aan het fonds. Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 07 RABO 036 73 77 535 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds en o.v.v. IVN. Zo komt uw bijdrage rechtstreeks ten goede aan het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds. Of neem contact op met het team Fondsenwerving van het Cultuurfonds via mecenaat@cultuurfonds.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het fonds, bekijk de website van het Prins Bernard Cultuurfonds.

 

Deel deze pagina