Subsidie IVN Groene Schoolpleinenfonds

Subsidie IVN Groene Schoolpleinenfonds

IVN 21 januari 2023

Het groene schoolplein is een fantastische plek voor kinderen om te spelen, ontdekken en onderzoeken. Als natuurrijk buitenlokaal biedt het ook mogelijkheden voor natuur- en cultuureducatie. Hier helpen wij graag een handje bij! Het IVN Groene Schoolpleinenfonds heeft in 2023 en 2024 elk jaar €25.000 subsidie beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen stimuleren.

Wat voor projecten komen in aanmerking voor deze subsidie? Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de aanschaf van wormen- en insectenhotels, meetinstrumenten, zoekkaarten, leskisten, nestcamera’s en loepjes. Aanvullend aan deze materialen werden ook workshops gegeven aan docenten, zodat zij op termijn de natuurlessen ook zelf kunnen geven. Zo heeft Basisschool de Vlieger in Zuid-Limburg de subsidie ingezet voor lessen van Simon Eurlings, de Moestuinman. In dit artikel lees je meer over hun levende schoolplein.

Lees het inspiratie artikel ‘Een levend schoolplein met de Moestuinman’

Wat heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het IVN Groene schoolpleinenfonds. Allereerst is het fonds gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kun je een projectaanvraag indienen, die aansluit op een van de volgende twee categorieën:

  1. Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten;
  2. Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera.

Overige voorwaarden

Naast dat het project binnen bovengenoemde categorieën moet vallen, zijn er nog een aantal andere voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de school al in bezit is van een groen schoolplein en dat het project een duurzaam karakter heeft.

Bekijk alle voorwaarden

Subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen voor jouw project tot juli 2024.

Dien een aanvraag in

Bijdragen

Je kunt ook bijdragen aan het fonds. Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 07 RABO 036 73 77 535 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds en o.v.v. IVN. Zo komt uw bijdrage rechtstreeks ten goede aan het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds. Of neem contact op met het team Fondsenwerving van het Cultuurfonds via mecenaat@cultuurfonds.nl.

Meer over het IVN Groene Schoolpleinenfonds

Voor meer informatie over het fonds, bekijk de website van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Deel deze pagina