Gezondheid
donderdag29apr2021

Een groene beweging op het gebied van mentale gezondheid

IVN wil samen met Nature for Health en GreenMentalHealth een groene beweging in de mentale gezondheidszorg op gang brengen. Met deze groene beweging hopen de organisaties iedereen in de mentale gezondheidszorg de ogen te openen voor natuur als bron van gezondheid.

Natuur kan ingezet worden om mentaal gezond te worden. Daarnaast hebben veel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg vaak enorme groene terreinen. Deze terreinen kunnen meer benut worden om de natuur zelf gezonder te maken en om de buurt uit te nodigen om samen op die terreinen met natuur aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in buurt moestuinen of met het ontwikkelen van inspirerende ommetjes over die terreinen. IVN werkt al samen met een aantal GGZ instellingen zoals Dimence, GGZ Eindhoven en Centrum Frits van GGZ Breburg, maar die groep kan nog veel groter worden.

Seminar Groene GGZ

Op 22 april werd als start van deze beweging een online seminar georganiseerd waar meer dan 70 verschillende partners uit de geestelijke gezondheidszorg en aangrenzende vakgebieden aanwezig waren, waaronder meerdere grote ggz instellingen.  Tijdens dit seminar sprak associate professor Jolanda Maas over de enorme hoeveelheid onderzoeken die het positieve effect van natuur op gezondheid aantonen. Er kwamen inspirerende voorbeelden uit de praktijk aan bod. Tot slot werd het plan Groene GGZ besproken. Het seminar is hieronder terug te kijken.

Plan Groene GGZ

De hierover genoemde initiatiefnemers hebben een plan geschreven om in Nederland tien icoonlocaties in de geestelijke gezondheidszorg om te toveren tot icoonlocaties. Op deze locaties willen we zo breed mogelijk de kansen van natuur als bron voor mentale gezondheid laten zien: van inspirerende terreinen, tot samen met de buurt aan de slag, tot herstel in het groen voor mantelzorgers en familieleden, tot natuur integreren in de behandeling tot het opladen van de batterij van medewerkers via natuur.  Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook partners uit andere terreinen zich aanmelden. Daarna gaan we met tien van deze partners aan de slag om het plan te verwezenlijken. Ook IVN leden die interesse hebben in natuur en mentale gezondheid kunnen dit aangeven en een mail sturen naar brabant@ivn.nl. IVN leden en andere vrijwilligers uit heel Nederland zijn welkom.

Boek GreenMentalHealth

Tot slot heeft IVN meegeschreven aan het boek GreenMentalHealth. In dit boek wordt nog veel uitgebreider ingegaan op onderzoek, op inspirerende voorbeelden uit de praktijk én op implementatie van het benutten van natuur voor mentale gezondheid. Het boek is vooral gericht op professionals die werken in het domein van mentale gezondheidszorg, maar ook andere geïnteresseerden kunnen in het boek veel informatie en tips vinden. Het voorwoord werd geschreven door Jan Terlouw. De royalty’s van het IVN deel gaan naar vrijwilligers die werken aan natuur en gezondheid. 

Bestel het boek

n&gn&g