Natuur
dinsdag14nov2017

De top 5 crowdfunding-projecten voor natuur

Stel je voor: je hebt een geweldig groen idee om bij te dragen aan de natuur en haar biodiversiteit. Dan voel je even in en broekzak en ehh.. nee. Niet genoeg geld om het te realiseren. Wat doe je dan? Juist! Zoveel mogelijk natuurliefhebbers verzamelen die net zo hard geloven in het project als jijzelf. Crowdfunding VoorNatuur is een platform dat dit mogelijk maakt, zodat natuurliefhebbers direct steun kunnen geven aan natuurorganisaties of particulieren.

IVN is partner van Crowdfunding VoorNatuur en heeft al een paar mooie projecten, waar ook jij aan bij kunt dragen. Hier de top 5.

1. Wormenhotel

Tien restaurants krijgen wormenhotels op
proef voor een jaar om te ervarenRegenworm hoe een wormenhotel hun keukens circulair maakt. Het Le Compostier team begeleidt het proces en zorgt dat alles soepel verloopt.Wanneer de compost klaar is, fietsen we langs om deze te oogsten. Deze wordt dan in de tuin van het restaurant gebruikt, of teruggeleverd aan voedselproducenten in de regio. Door te laten zien hoe makkelijk composteren bij restaurants op locatie is willen ze ook andere restaurants in Amsterdam en andere steden inspireren. Help mee.

2. Red de pad dicht het gat!

Bij Overveen aan de rand van de duinen
vanRugstreeppad het Nationaal Park Zuid-Kennemerland loopt de drukke Brouwerskolkweg dwars door het leefgebied van de padden, kikkers en kleine watersalamanders. In het vroege voorjaar komen de dieren uit hun winterslaap in het duin en willen naar de andere kant van de weg naar het natuurlijke meertje het Brouwerskolkje om te paren. Er is een scherm van kippengaas om de padden naar drie tunnels te leiden of naar een aantal emmers. Van februari tot april controleren vrijwilligers 's ochtends en 's avonds de emmers en brengen de padden en kikkers naar de overkant. De 25 vrijwilligers van de paddenwerkgroep willen het laatste gat in het paddenscherm dichten. Bekijk het project.

3. De meest natuurvriendelijke oever in Het Twiske

Het Scharrelerf is een natuurbelevingsplek in wording met veel natuurlijke spelelementen voor kinderen om de natuur te ontdekken. De oever is nu vooral begroeid met riet en brandnetels en is steil, waardoor kinderen er zo in kunnen kukelen. Met dit crowdfundingproject willen De Vrienden van De Marsen, een plas-dras maken. Dit is een plas waar de ene keer water in staat en de andere keer droog is. Zo kunnen de kinderen stapje voor stapje kennis maken met het water en slootjesonderzoek doen. Dit is goed voor de planten en het trekt dieren aan. Doe mee.

4. Een bloeiend Westerpark voor de bijen!

In het Westerpark hebben we dankzij de inzet van stadsimkers, tuinders en buurtgenoten meer dan een miljoen honingbijen en wilde bijen. Helaas is er onvoldoende voedsel. We willen in het park voorjaarsbollen, drachtplanten, struiken en bomen planten, zodat de bijen het hele jaar voldoende voedsel vinden. Steun dit project.

5. Uitbreiding Buurttuin Poelenburg

Buurttuin Poelenburg wordt in het voorjaar van 2018 meer dan verdubbeld. Ze willen dan meer biotopen creëren en o.a. een schaduwbos en een moeras aanleggen, de vlindertuin uitbreiden, meer exoten planten en een experiment aangaan met verduurzaming van de bodem door het gebruik van algen. Doel: meer unieke en toegankelijke natuur. Poelenburg heeft een negatief imago terwijl het één van de groenste wijken van Zaanstad is. Wij willen dit groene imago verder versterken en naast een buurtfunctie ons ook openstellen voor andere stadsgenoten met een passie voor natuur en zo samen te kijken en te leren. Doneer.