Gezondheid
vrijdag18mrt2022

Boek nog meer gezondheidswinst met meer natuur in de stad

Iris Haverkort, IVN-programmamanger Natuur & Gezondheid:

'Nederlanders zullen dankzij het Schone Lucht Akkoord (SLA) volgens het RIVM in 2030 gemiddeld 3,5 maand langer leven dan in 2016. Dat is goed nieuws, maar er is nog veel meer gezondheidswinst mogelijk: door meer te investeren in natuur. Door steden te vergroenen, worden bewoners gelukkiger en socialer en gaan ze meer bewegen. Tel uit je winst!

Inmiddels tonen duizenden onderzoeken het belang van natuur aan voor onze gezondheid. Desondanks wordt in Nederland veel te weinig ruimte gecreëerd voor natuur. Het is vaak een sluitpost op de stedelijke ontwerpen, terwijl het juist in de basis al een plek moet krijgen. Nu zijn veel steden, dorpen en buurten versteend en wordt er voornamelijk ingezet op een infrastructuur van vervuilende vervoersmiddelen.

Fitter en prettiger
Het gevolg is een verlies aan lokale biodiversiteit en een grotere kans op wateroverlast na heftige regenbuien en hittestress op warme dagen. Ook wij als mensen lijden onder die verstening. Natuur zorgt bewezen voor een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich fitter en prettiger. Daarnaast nodigt natuur uit tot bewegen. Wie dichtbij natuur woont, pakt sneller de fiets of de benenwagen dan de auto.

Wat IVN Natuureducatie betreft is het dus hoog tijd voor een verdere vergroening. Nu de gemeenteraadsverkiezingen net zijn geweest, kunnen de nieuwe gemeentebesturen goede sier maken met mooie, natuurrijke plannen. Plannen met mooie fietspaden door het groen en duurzaam openbaar vervoer. Want wie wil zich niet inzetten voor een gezonde, groene stad?'

Wat kun jij doen om te vergroenen?