Slootjesdagen
woensdag22mei2019

Biologische diversiteit en haar belangrijkheid

Vandaag is het de Dag voor Biologische Diversiteit. Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties om het begrip én de bewustzijn van biodiversiteitsproblemen te vergroten. Lees meer over wat het inhoudt en wat jij kan doen om de natuur te helpen.

De term ‘biodiversiteit’ hoor je steeds vaker terug in het nieuws. Het is belangrijk en het neemt af. Maar wat is biodiversiteit precies en waarom is het zo belangrijk? Met biodiversiteit wordt verwezen naar de diversiteit van het leven. Je kan dit bekijken op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op wereldschaal, per gebied, of per soort. Biodiversiteit betreft alle levende organismen binnen een ecosysteem, de verzameling aan organismen die in een bepaald gebied leven. Wanneer je in het nieuws ziet dat de biodiversiteit afneemt, betekent dit dat het aantal levende organismen binnen een bepaald gebied minder wordt.

Biodiversiteit in Nederland

Nederland staat bekend als waterland. Een groot deel van het landschap bestaat uit sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren en rivieren. Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Wist je dat het Nederlandse sloten netwerk maar liefst uit 330.000 kilometer bestaat? De aanwezigheid van sloten en slootranden heeft een grote toegevoegde waarde op de biodiversiteit en milieukwaliteit van de Nederlandse waterkundige infrastructuur. Dit is van essentieel belang in een waterrijk land als Nederland.

Slootwaterkwaliteit meten

Met de Slootjesdagen wil IVN het waterbewustzijn van kinderen en (groot)ouders vergroten. Dit wordt gedaan door middel van slootjesonderzoek. Een bekende vorm is het tellen van waterdiertjes. De aan- of afwezigheid van waterdiertjes vertelt veel over de biologische gezondheid van een sloot. Vind je tijdens je slootjesonderzoek bijvoorbeeld libellenlarven, of een poelslak? Dan is de waterkwaliteit van de sloot waarschijnlijk goed. De waterkwaliteit zegt namelijk veel over de inwoners. Meer weten? Lees alles over de IVN Slootjesdagen.