Open cursus Laat jouw gemeente zoemen

Praktische informatie

  • Kosten: € 295,- per deelnemer, inclusief cursusreader
  • Aantal cursisten: 15 tot 25 deelnemers
  • Contact: Heb je een vraag? Neem dan contact op met Sjoerd Luiten (s.luiten@ivn.nl)

Locatie en tijden

  • Noord: dinsdag 10 september (9:00-13:00) Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2, Assen; dinsdag 17 september (9:00-16:00, incl. excursie) Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop (gemeente Ooststellingwerf)
  • Zuid: woensdag 4 september (13:00-17:00), woensdag 18 september (13:00-17:00) en vrijdag 27 september (14:00-16:00, excursie): ’t Wasven, Celebeslaan 30, Eindhoven

Aanmelden

Bij welke gemeente ben je werkzaam?
Vul de gegevens van het factuuradres in
Vul de gegevens van het factuuradres in

Na het versturen van dit formulier krijg je per e-mail de factuur voor de cursus toegezonden. Door betaling van deze factuur maak je je deelname definitief.

Deze cursus wordt aangeboden in het kader van het project Nederland Zoemt. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.