Nederland Zoemt
Insecten
dinsdag16apr2019

Wat zoemt er in de berm?

Als lid van IVN Westerveld is Guido Nijland heel actief bezig met bijen. IVN Westerveld hield een tweedaags symposium over bijen, werkt met gemeente Westerveld aan bijvriendelijk bermbeheer en bracht het boek ‘Zet de berm in bloei voor de bij’ uit. Dit is een praktische handleiding voor iedereen die wilde bijen, hommels en de honingbij een handje wil helpen. Lees hoe ook jij deze beestjes een duwtje in de rug kan geven!

Doet de wilde bij het in 2019 al iets beter bij de start van jullie project in 2017?
‘De extreme droogte afgelopen zomer was niet gunstig voor bijen en hun voedselvoorziening. Een duidelijk beeld krijgen we pas over enkele jaren.’

Waarom verdient de wilde bij minstens evenveel aandacht als de honingbij?
‘In Nederland zijn circa 360 soorten bijen bekend. Slechts één hiervan is de bekende honingbij. Dit is een beetje een apart geval, want deze komt in Nederland niet of nauwelijks in het wild voor. De honingbij wordt door imkers gehouden in bijenkasten en is daarom niet echt als een wilde diersoort te beschouwen. De overige bijensoorten, waaronder eveneens hommels, beschouwen we wel als 'wilde' bijen; omdat zij niet door de mens verzorgd worden. De honingbij is slordig bij het bestuiven van planten, niet alle stampers worden bestoven. Voor veel van onze voedingsgewassen zijn wilde bijen een broodnodige extra werkkracht.’

Wordt in Nederland al veel ingezet op bijvriendelijke bermen?
‘Daar is nog veel werk aan de winkel, ik probeer op informatiemomenten overal in de provincie draagkracht te creëren. De huistuinder en landbouwers zouden als start openbare bermen beter niet maaien. Overheden kunnen beter één zijde per maaibeurt maaien dan telkens langs weerszijden te maaien. Hiervoor is nog veel educatie van groenarbeiders nodig en overheden dienen bereid te zijn de hogere kosten met belastinggeld te financieren.’

Hoe ziet zo’n berm eruit?
‘Een bijvriendelijke berm vertoont zowat het hele jaar door bloemen.’

Is het merendeel van de bermen in Westerveld ondertussen bijvriendelijk?
‘De gemeente is voorstander om deze bijvriendelijk te behandelen. De eerste stappen zijn gezet, maar zoals in veel gevallen blijven de nodige werktuigen en kennis wat achterwege.’

Wat vind je zelf nog interessante bijenprojecten?
‘Ik vind Groene Cirkels in Zuid-Holland een mooi initiatief. Dat is een samenwerking tussen Heineken, de WUR, de provincie en andere partners rond duurzame ontwikkeling,

Wat is het eenvoudigste dat je zelf kan doen om wilde bijen te helpen?
‘Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, laat voldoende kale zandgrond  liggen voor bijennesten, plaats geschikte insectenhotels en plant geen imperfecte of ‘gevulde’ bloemen waarbij stamper en meeldraden ontbreken zoals sommige narcissoorten.

Welk leesvoer raad je aan voor mensen die bijen beter willen leren kennen of helpen?
‘‘Zet de berm in bloei’, de 3 van boeken van Dave Gaulson, de bijenboeken van het KNNV en uiteraard de cursussen van IVN.’

Lees meer over bijvriendelijke bermen in Westerveld.

Nog tot en met vrijdag 19 april kan je de resultaten van jouw bijentelling doorgeven op Nederland Zoemt!