Nederland Zoemt
Insecten
donderdag26sep2019

Nederland Zoemt verdeelt 225.000 bloembollen onder scholen

Basisscholen in Nederland kunnen vanaf vrijdag 27 september een gratis bijvriendelijk bio-bollenpakket aanvragen bij Nederland Zoemt. Op deze manier kunnen kinderen leren dat je ook in de herfst al iets kunt doen voor de bij. De actie is mogelijk gemaakt dankzij de opbrengst van €84.516,42 uit de statiegeldacties die supermarktketen Lidl dit jaar voor Nederland Zoemt organiseerde.

Het gaat niet goed met de Nederlandse wilde bij: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Een van de manieren om de wilde bijen te helpen is het planten van bloembollen. Bloeiende bloemen uit bloembollen bieden in het vroege voorjaar het perfecte eerste voedsel voor de bijen en hommels.

1500 bloeiende schoolpleinen

Scholen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Door met de leerlingen bolletjes te planten komt er op 1500 schoolpleinen voedsel voor de bijen in het vroege voorjaar bij. Daarnaast leren kinderen dat je in het najaar ook iets kunt doen om de bij te helpen.

Gratis bloembollenpakket

Van de opbrengst van het statiegeld dat klanten bij Lidl hebben gedoneerd, stelt Nederland Zoemt scholen 1500 bijvriendelijke bloembollenpakketten gratis ter beschikking. Daarin zitten o.a. 150 biologische bloembollen die scholen voor de winter kunnen planten op het schoolplein. Het pakket bevat ook een lesbrief, hommelzoekkaart en plantinstructies, zodat in een les aandacht besteed kan worden aan het onderwerp. Op www.nederlandzoemt.nl/bollenpakket kunnen scholen zich tot 21 oktober 2019 aanmelden, zolang de voorraad strekt.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een initiatief van Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, LandschappenNL en Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Op 18 en 19 april 2020 gaan we weer door heel Nederland bijen tellen tijdens de Nationale Bijentelling.